Archív článkov

Rozhovor o pripravovaných ľudových misiách v našom meste s vedúcim misijného tímu redemptoristov P. ThLic Michalom Zamkovským, CSsR

Čo sú misie a aký je ich cieľ?

Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti (meste). Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misii je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie. Continue reading

Veľkonočné pohľadnice

img_2882Z veľkonočných pohľadníc ma každý rok dostane nádherné prianie… Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní     a naplní pokojom a dôverou… Pár dní pre nás kresťanov, ktoré dokážu naplniť našu studňu viery. Pár dní, ktoré majú zvláštnu moc. Vytiahnuť nás z každodenného kolobehu povinností, naháňačiek a vyhováraní, odsúvaní duchovna na druhú koľaj. Možno pár zastavení v našom živote, rozjímajúc spolu s Ježišom počas KRÍŽOVEJ CESTY. Continue reading

Krížová cesta

sam_4008Pôst je príležitosťou premýšľať o Božej láske k nám. Uvedomiť si cenu, ktorú zaplatil z lásky k nám Pán Ježiš. Najväčšiu lásku má ten, kto položí svoj život za iných.

Ako sme na tom my? Sme schopní priniesť čo i len malú obeť pre našich najbližších, ktorí nás milujú a ktorých máme radi? Continue reading

Životopis Svätého Otca Františka

Jorge Mario Bergoglio, SJ

Narodil sa 17. 12. 1936 v Buenos Aires v Argentíne. Najskôr absolvoval štúdium inžinierskych vied. Neskôr vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Kňazskú vysviacku prijal 13. 12. 1969. V rokoch 1973 – 1979 bol provinciálom rádu. Potom pôsobil ako rektor teologickej fakulty San Miguel. V Nemecku ukončil ďalšie štúdium a potom pôsobil ako profesor v Argentíne. V júni 1992 (27. 6. 1992) bol vymenovaný za titulárneho biskupa z Aucy a svätiaceho biskupa z Buenos Aires (Argentína). Od 3. 6. 1997 pôsobil ako arcibiskup-koadjútor z Buneos Aires. Od 28. 2. 1998 sa stal arcibiskupom z Buenos Aires. Od 6. 11. 1998 bol biskupom Argentíny (Apoštolský exarcha a ordinár pre veriacich východného obradu žijúcich v Argentíne). Kardinálsky titul mu udelil 21. 2. 2001 pápež Ján Pavol II.

Od 15. 5. 2001 je členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Od 15. 5. 2001 je členom Kongregácie pre klerikov. Od 15.02.2001 je členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Od 18.05.2001 je členom Pápežskej rady pre rodinu. Od 12. 12. 2002 je členom Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku.

Dňa 13. marca 2013 bol zvolený za 266. pápeža.

Habemus papam – Máme nového Svätého Otca.

životopis

TK KBS – Za nového Svätého Otca bol dnes zvolený 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, ktorý prijal meno František. Bude vôbec prvým pápežom s týmto menom. Vyše stotisíc ľuďom, ktorí sa zhromaždili na Námestí Sv. Petra a ulici Via della Conciliazione vo Vatikáne, to oznámil francúzsky kardinál protodiakon Jean-Louis Tauran. Krátko po 20:20 h z lodžie balkóna baziliky 266. hlava Katolíckej cirkvi po prvý raz udelil požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu).
Continue reading

Voľba nového Svätého Otca sa vo Vatikáne začne v utorok 12. marca

sede-vacante-en_04Vatikán 8. marca (VIS/RV) – Voľba nového Svätého Otca sa vo Vatikáne začne v utorok 12. marca. Počas dnešnej ôsmej generálnej kongregácie sa na tom zhodlo kardinálske kolégium. Konkláve, na ktorom sa bude vyberať nová hlava Katolíckej cirkvi a na ktorom sa majú právo zúčastni všetci kardináli mladší ako 80 rokov, zvolí nástupcu Benedikta XVI., ktorý sa vzdal svojho úradu 28. februára. Medzi 115 kardinálmi voličmi nebude žiaden slovenský kardinál, že obaja – Jozef Tomko i Ján Chryzostom Korec – majú viac ako 80 rokov. Continue reading

Sede vacante

Benedikt XVI.Milí oltárni bratia, drahí veriaci!

Svätý Otec Benedikt XVI. 11. februára predpoludním o 11.00 hod. na konzistóriu zvolanom na Kongregácii pre kauzy svätých v latinskom jazyku oznámil, že 28. februára 2013 sa zrieka Petrovho úradu.

Pri tejto príležitosti aj Rožňavská diecéza sa pripája k všetkým tým, čo vyjadrujú úprimné vďaky všemohúcemu Bohu za všetky tie milosti a dary, ktorými obdaril jeho, ale aj nás, našu krajinu, náš ľud.

Vyprosujeme Božie požehnanie pre neho, ale aj pre Rímsku cirkev a celú katolícku Cirkev. Odporúčame ho pod ochranu našej nebeskej Matky, Sedembolestnej Panny Márie, Matky Cirkvi, svätých apoštolov Petra a Pavla, ako aj jeho patróna svätého Jozefa.

Vladimír Filo, rožňavský biskup

 

 

Svadba v Káne Galilejskej

sam_3753Obdobie fašiangov sme u nás v KMŠ Sv. Rodiny ukončili slávnostne a hlavne radostne – svadbou v Káne Galilejskej, tak ako kedysi Ježiš. Už od rána sa šírila v Káne Galilejskej /našej škôlke/ slávnostná atmosféra – prípravy na svadbu boli v plnom prúde. Nevestička Klaudi sa fintila…vlasy, šaty, svadobná kytica….všetko muselo byť tip-top! Ženích Jakubko si zatiahol svoj kovbojský opasok a s prstienkami vo vrecku čakal na svoju vyvolenú. Zatiaľ sa svedkovia so svadobnými hosťami usadili k bohato prestretým stolom. A svadba mohla začať. Všetko išlo ako po masle. Mladých slávnostne zosobášil pán farár Paľko. Vzájomne si povedali svoje áno. Aj keď….ženích si spočiatku celkom istý nebol, ale napokon s pomocou hostí, vyslovil hlasné a rázne ÁNO. Po ňom si vymenili prstienky a sladký božtek. To bolo radosti! Nezabudli ani na hostí! Jedlo sa a tancovalo, hodovalo, popíjalo…..Vtom však niekto zvolal: „ Došlo víno!“. Hneď priviedli kňaza a úpenlivo ho prosili, aby s tým niečo urobil. Najprv veľmi nechcel. Vravel niečo o tom,…. že ešte neprišiel jeho čas. Continue reading

Popolcovou stredou sa začal predveľkonočný pôst

sam_3883Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst – obdobie duchovnej prípravy na Veľkú noc – najstarší a najvýznamnejší sviatok kresťanského cirkevného roka.

V rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami :“Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“. Continue reading

Fašiangový karneval

sam_3674Tak ako sa po iné roky stalo peknou tradíciou, ani tohto roku v našej materskej škole nemohol chýbať Fašiangový karneval. Už od rána sa po celej škôlke ozýval spev a smiech našich detí, ktoré sa nevedeli dočkať tej vytúženej hodiny, kedy sa karneval začne. Všetci sme sa zišli  s dobrou náladou a vôľou zabaviť sa. Mamičky a oteckovia si dali na maskách svojich ratolestí záležať a väčšinu masiek im vytvorili sami. Celá škôlka sa len tak hemžila najrôznejšími postavičkami. Continue reading

Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj…..

dscf3128Týmto mottom sa riadili všetci tí, ktorí prišli 2. februára do Kultúrneho domu v Revúčke, kde sa konala kresťanská fašiangová veselica, na ktorej sme sa zabávali do skorých ranných hodín. Veselicu otvoril pán farár Pavel Bodnár prípitkom omšovým vínom. Nasledovala tradičná tanečná zábava, o ktorú sa postarala skupina Rytmus 60. Spievalo sa, tancovalo a hodovalo sa. Po dobrej tancovačke si všetci pochutnali na večeri, tradičných fašiangových šiškách, kapustnici. Počas večera bola vyhlásená aj tombola, za ktorú ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli rôznymi zaujímavými cenami. Continue reading

Ekumenická bohoslužba

sam_3426Ježiš povedal: „Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

V nedeľu 27.1.2013 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej konala ekumenická bohoslužba pod názvom „Čo žiada od nás Boh?“

Na bohoslužbe sa zúčastnili predstavitelia a veriaci rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, reformovanej kresťanskej cirkvi, bratskej jednoty baptistov a cirkvi adventistov siedmeho dňa. Continue reading

Kňazská rekolekcia v našej farnosti

sam_3286V stredu 9.1.2013 sa naša farnosť znovu stala na chvíľu sídlom Rožňavského biskupa a kňazov Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Vo farskom kostole sa konali kňazské rekolekcie, kde sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo spolu s kňazmi oboch dekanátov. V homílii poukázal otec biskup na myšlienku z evanjelia: Vzchopte sa, to som ja. Nebojte sa.

V závere sv. omše bola  adorácia s eucharistickým požehnaním. Continue reading

Jasličková slávnosť 2013

„Rodina je miestom lásky a života, miestom, kde sa rodí život.“ Ján Pavol II.

sam_3218V 1.nedeľu po Narodení Pána slávime v Cirkvi sviatok Svätej rodiny.

Významný deň pre veriacich i neveriacich na celom svete a osobitným spôsobom veľký deň pre našu farnosť, ktorej materskú školu má pod patronátom práve Svätá Rodina – vzor lásky a jednoty!

„Náš“ sviatok sme oslávili „ako inak“ spoločne, rodinne….s našimi kňazmi, mladými zo spoločenstva, s našimi  rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi….jednoducho so všetkými, ktorých nás v jedno spája láska Pána Ježiša. Presne tak, ako spievali naši škôlkari vo svojej rodinnej hymne. Naši kňazi nám sprostredkovali radostnú zvesť cez bohoslužbu slova, ktorú  dopĺňali tóny hudobných nástrojov, vianočné vinše a koledy. Continue reading

Rožňavská diecéza a Novell dohodli spoluprácu pri vybudovaní IT infraštruktúry

Bratislava/Rožňava 16. januára 2013

erb biskupsky urad - text - colorSpoločnosť Novell sa stala výhradným poskytovateľom infraštruktúrneho systému Rožňavskej diecézy, ktorá tento krok urobila po dôkladnom zvážení viacerých možností. Cieľom je zlepšiť aktuálnu komunikáciu nielen v ústredí Biskupského úradu (BÚ), ale najmä medzi centrálou, dekanátmi a farnosťami. Diecéza sa zapojí i do projektu Ecclesia. Ideu podporil i rožňavský biskup Vladimír Filo.

Rožňavské biskupstvo vstúpilo do spolupráce s Novellom a premigrovalo svoju IT infraštruktúru na Novell Open Workgroup Suite (NOWS) a NetIQ Identity Manager (IDM). „Od nástrojov, ktoré sú súčasťou NOWS, očakávame zlepšenie internej a externej komunikácie nielen v rámci ústredia biskupského úradu, ale hlavne medzi ústredím, dekanátmi a farnosťami,“ hovorí kancelár Biskupského úradu v Rožňave Martin Keruľ. Nasadením IDM sa budeme môcť bezproblémovo pripojiť a začať využívať služby projektu Ecclesia, dodáva Keruľ.  Continue reading

Kresťanská fašiangová veselica

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Vás pozýva na

Kresťanskú fašiangovú veselicu,

ktorá sa uskutoční dňa 02.februára 2013

so začiatkom o 19.00 hod

v Kultúrnom dome v Revúčke.

Vstupné: 12€/osoba

Vstupenky si môžete zakúpiť:

– v Katolíckej materskej škole Sv.Rodiny v Revúcej

– u p. Kubejovej v Kultúrnom dome v Revúčke

Vstupenky sú zlosovateľné. V cene je:prípitok, večera, minerálka, kapustnica.

Zabávať Vás bude hudobná skupina Rytmus 60

Tešíme sa na Vás, na príjemné stretnutie s priateľmi a dobrú veselicu.:-)

Pravidlá dobrého hádania sa.

1. Keď má problém jeden z partnerov,  je to aj problém toho druhého. Musia sa oň zaujímať spolu.

2. Nečakaj, že partner číta myšlienky. Povedz mu jasne, o čo ti ide.

3. Odpovedaj pravdivo a otvorene, čo si o probléme myslíš. Ale dodaj:  „Môžem sa mýliť. Budem o tvojich dôvodoch uvažovať. Dajme si čas na premyslenie.“

4. Chráň sa toho, aby si svojou argumentáciou druhého zarmútil, zosmiešnil a ponížil.

5. Debatujte vždy o jednej konkrétnej veci.

6. Je neprípustné na výčitku odpovedať inou výčitkou. Tiež nie je prípustné reagovať urážlivým mlčaním, alebo zvyšovaním hlasu, krikom. Continue reading

Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

Tento týždeň v katolíckom kostole v Revúcej a v Revúčke budeme mať ostatky sv. Cyrila. Tie putujú po Slovensku a teraz po našej diecéze v rámci roka sv. Cyrila a Metoda a prípravy na 1150-te výročie príchodu vierozvestcov do našej krajiny.

Privítanie ostatkov sv. Cyrila bude vo štvrtok o 9:00 hod. Sv. omšu bude sláviť pán farár z Jelšavy, ktorý prinesie ostatky.

Vo štvrtok večer o 17:00 hod. budú ostatky v kostole v Revúčke.

V piatok večer o 18:00 hod. bude v Revúcej v kostole akadémia k sv. Cyrilovi a Metodovi a po nej bude sv. omša.

S ostatkami sv. Cyrila sa rozlúčime v sobotu ráno po sv. omši o 7:30hod a odnesieme ich do Muránskej Lehoty na odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie.

Rímskokatolícka cirkev v Revúcej pozýva na uctenie si zostatkov sv. Cyrila. 

Continue reading

Odpustová slávnosť v Revúčke

V nedeľu 19. augusta 2012 o 11. 00 hod. sa konala odpustová slávnosť Nanebovzatie Panny Márie na filiálke v Revúčke. Svätú omšu celebroval PaedDr.  Marián  Feledi, správca farnosti Jelšava. V homílii poukázal na Pannu Máriu ako pomocnicu na návšteve u príbuznej Alžbety. Skutky nebeskej Matky boli odmenené jej Nanebovzatím do neba, kde sa za nás prihovára. Slávnosť skrášlil aj spev domáceho spevokolu. Svätej omši sa zúčastnilo množstvo veriacich z celej farnosti. Privítali sme aj primátorku Revúcej MVRr. Evu Cireňovú. Povzbudivé slová kazateľa sa hlboko zapísali do sŕdc veriacich.

Peter Vlasatý

Zamyslenie nad odpustovou slávnosťou.

Život je väčšinou jednotvárny, všedný… Dookola sa opakujúci sled pozemských povinností a udalostí dňa. Skoro to isté každý deň. My ľudia sa vieme sťažovať… a často unikáme zo všedného života do vzrušenia, ktoré nepramení v Bohu… Meníme život za smrť. Riešime veci bez Boha a neriešime hriech, ktorý plodí smrť. Sebecky si užívame život…a nemyslíme na svoju dušu. Až kým nás telo nezrazí na kolená … A tu prichádzajú chvíle zastavení a návratov. Vraciame sa k rôznym spomienkam a udalostiam. Odrazu dokážeme spomaliť a čerpať z prežitých chvíľ… Stíšiť sa v modlitbe a nájsť si čas na oprášenie svedomia. V tichu a pokore. Alebo pri úžasnej udalosti akou je ODPUSTOVÁ slávnosť… Continue reading

Nový pán kaplán v našej farnosti

V sobotu 16. júna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave kňazská vysviacka, pri ktorej z rúk rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila prijal rád kňazstva dp. Mgr. Peter Vlasatý. V príhovore mu svätiteľ pripomenul jeho úlohy, ktoré sú mu zverené ako kňazovi pri ohlasovaní a šírení Evanjelia a Božieho Kráľovstva. Sme radi, že dp. Mgr. Peter Vlasatý začal od 1. júla  vykonávať svoju kňazskú službu v našej farnosti. Prajeme mu, nech ho teda Pán Boh, ktorému sa rozhodol slúžiť napĺňa radosťou a odhodlaním pre všetko, do čoho ho pozve.

Zároveň ďakujeme pánovi kaplánovi Jánovi Blahovskému za jeho službu v našej farnosti a na novom mieste mu prajeme veľa zdravia a Božích milostí.

 

Ďakovná svätá omša

Mesiac Jún je časom kňazských vysviacok. Aj náš pán farár Mgr. Pavel Bodnár v týchto dňoch oslavoval 15. výročie svojej kňazskej vysviacky. Spolu s ním mali veriaci farnosti možnosť ďakovať za dar kňazstva v ďakovnej svätej omši, slávenej vo štvrtok dňa 21. júna 2012. Do Revúcej prišiel osláviť svoje jubileum aj vdp. Mgr. Pavol Pribula, ktorý bol vysvätený za kňaza v tom istom roku ako náš pán farár. K Revúcej ho, okrem iného, viaže aj rok kaplánskej služby, takže pre veriacich to bola milá príležitosť pozdraviť, porozprávať sa i pospomínať s bývalým pánom kaplánom. Medzi sebou sme tiež radi videli nového pána farára z Jelšavy vdp. PaedDr. Mariána Felediho, ktorý bol druhým koncelebrantom svätej omše. Svojmu bývalému pánovi farárovi prišli zablahoželať aj farníci zo Závadky nad Hronom, ktorí svojim spevom a hrou na organe skrášlili liturgiu a dodali jej slávnostný ráz. Ďakujeme Bohu, že nám doprial tieto radostné chvíle a jubilujúcim kňazom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha Svätého do ďalších rokov kňazskej služby.

Martin Bunda

Continue reading