Archív článkov

Fašiangový karneval

sam_3674Tak ako sa po iné roky stalo peknou tradíciou, ani tohto roku v našej materskej škole nemohol chýbať Fašiangový karneval. Už od rána sa po celej škôlke ozýval spev a smiech našich detí, ktoré sa nevedeli dočkať tej vytúženej hodiny, kedy sa karneval začne. Všetci sme sa zišli  s dobrou náladou a vôľou zabaviť sa. Mamičky a oteckovia si dali na maskách svojich ratolestí záležať a väčšinu masiek im vytvorili sami. Celá škôlka sa len tak hemžila najrôznejšími postavičkami. Continue reading

Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj…..

dscf3128Týmto mottom sa riadili všetci tí, ktorí prišli 2. februára do Kultúrneho domu v Revúčke, kde sa konala kresťanská fašiangová veselica, na ktorej sme sa zabávali do skorých ranných hodín. Veselicu otvoril pán farár Pavel Bodnár prípitkom omšovým vínom. Nasledovala tradičná tanečná zábava, o ktorú sa postarala skupina Rytmus 60. Spievalo sa, tancovalo a hodovalo sa. Po dobrej tancovačke si všetci pochutnali na večeri, tradičných fašiangových šiškách, kapustnici. Počas večera bola vyhlásená aj tombola, za ktorú ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli rôznymi zaujímavými cenami. Continue reading

Ekumenická bohoslužba

sam_3426Ježiš povedal: „Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

V nedeľu 27.1.2013 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej konala ekumenická bohoslužba pod názvom „Čo žiada od nás Boh?“

Na bohoslužbe sa zúčastnili predstavitelia a veriaci rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, reformovanej kresťanskej cirkvi, bratskej jednoty baptistov a cirkvi adventistov siedmeho dňa. Continue reading

Kňazská rekolekcia v našej farnosti

sam_3286V stredu 9.1.2013 sa naša farnosť znovu stala na chvíľu sídlom Rožňavského biskupa a kňazov Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Vo farskom kostole sa konali kňazské rekolekcie, kde sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo spolu s kňazmi oboch dekanátov. V homílii poukázal otec biskup na myšlienku z evanjelia: Vzchopte sa, to som ja. Nebojte sa.

V závere sv. omše bola  adorácia s eucharistickým požehnaním. Continue reading

Jasličková slávnosť 2013

„Rodina je miestom lásky a života, miestom, kde sa rodí život.“ Ján Pavol II.

sam_3218V 1.nedeľu po Narodení Pána slávime v Cirkvi sviatok Svätej rodiny.

Významný deň pre veriacich i neveriacich na celom svete a osobitným spôsobom veľký deň pre našu farnosť, ktorej materskú školu má pod patronátom práve Svätá Rodina – vzor lásky a jednoty!

„Náš“ sviatok sme oslávili „ako inak“ spoločne, rodinne….s našimi kňazmi, mladými zo spoločenstva, s našimi  rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi….jednoducho so všetkými, ktorých nás v jedno spája láska Pána Ježiša. Presne tak, ako spievali naši škôlkari vo svojej rodinnej hymne. Naši kňazi nám sprostredkovali radostnú zvesť cez bohoslužbu slova, ktorú  dopĺňali tóny hudobných nástrojov, vianočné vinše a koledy. Continue reading

Rožňavská diecéza a Novell dohodli spoluprácu pri vybudovaní IT infraštruktúry

Bratislava/Rožňava 16. januára 2013

erb biskupsky urad - text - colorSpoločnosť Novell sa stala výhradným poskytovateľom infraštruktúrneho systému Rožňavskej diecézy, ktorá tento krok urobila po dôkladnom zvážení viacerých možností. Cieľom je zlepšiť aktuálnu komunikáciu nielen v ústredí Biskupského úradu (BÚ), ale najmä medzi centrálou, dekanátmi a farnosťami. Diecéza sa zapojí i do projektu Ecclesia. Ideu podporil i rožňavský biskup Vladimír Filo.

Rožňavské biskupstvo vstúpilo do spolupráce s Novellom a premigrovalo svoju IT infraštruktúru na Novell Open Workgroup Suite (NOWS) a NetIQ Identity Manager (IDM). „Od nástrojov, ktoré sú súčasťou NOWS, očakávame zlepšenie internej a externej komunikácie nielen v rámci ústredia biskupského úradu, ale hlavne medzi ústredím, dekanátmi a farnosťami,“ hovorí kancelár Biskupského úradu v Rožňave Martin Keruľ. Nasadením IDM sa budeme môcť bezproblémovo pripojiť a začať využívať služby projektu Ecclesia, dodáva Keruľ.  Continue reading

Kresťanská fašiangová veselica

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Vás pozýva na

Kresťanskú fašiangovú veselicu,

ktorá sa uskutoční dňa 02.februára 2013

so začiatkom o 19.00 hod

v Kultúrnom dome v Revúčke.

Vstupné: 12€/osoba

Vstupenky si môžete zakúpiť:

– v Katolíckej materskej škole Sv.Rodiny v Revúcej

– u p. Kubejovej v Kultúrnom dome v Revúčke

Vstupenky sú zlosovateľné. V cene je:prípitok, večera, minerálka, kapustnica.

Zabávať Vás bude hudobná skupina Rytmus 60

Tešíme sa na Vás, na príjemné stretnutie s priateľmi a dobrú veselicu.:-)

Pravidlá dobrého hádania sa.

1. Keď má problém jeden z partnerov,  je to aj problém toho druhého. Musia sa oň zaujímať spolu.

2. Nečakaj, že partner číta myšlienky. Povedz mu jasne, o čo ti ide.

3. Odpovedaj pravdivo a otvorene, čo si o probléme myslíš. Ale dodaj:  „Môžem sa mýliť. Budem o tvojich dôvodoch uvažovať. Dajme si čas na premyslenie.“

4. Chráň sa toho, aby si svojou argumentáciou druhého zarmútil, zosmiešnil a ponížil.

5. Debatujte vždy o jednej konkrétnej veci.

6. Je neprípustné na výčitku odpovedať inou výčitkou. Tiež nie je prípustné reagovať urážlivým mlčaním, alebo zvyšovaním hlasu, krikom. Continue reading

Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

Tento týždeň v katolíckom kostole v Revúcej a v Revúčke budeme mať ostatky sv. Cyrila. Tie putujú po Slovensku a teraz po našej diecéze v rámci roka sv. Cyrila a Metoda a prípravy na 1150-te výročie príchodu vierozvestcov do našej krajiny.

Privítanie ostatkov sv. Cyrila bude vo štvrtok o 9:00 hod. Sv. omšu bude sláviť pán farár z Jelšavy, ktorý prinesie ostatky.

Vo štvrtok večer o 17:00 hod. budú ostatky v kostole v Revúčke.

V piatok večer o 18:00 hod. bude v Revúcej v kostole akadémia k sv. Cyrilovi a Metodovi a po nej bude sv. omša.

S ostatkami sv. Cyrila sa rozlúčime v sobotu ráno po sv. omši o 7:30hod a odnesieme ich do Muránskej Lehoty na odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie.

Rímskokatolícka cirkev v Revúcej pozýva na uctenie si zostatkov sv. Cyrila. 

Continue reading

Odpustová slávnosť v Revúčke

V nedeľu 19. augusta 2012 o 11. 00 hod. sa konala odpustová slávnosť Nanebovzatie Panny Márie na filiálke v Revúčke. Svätú omšu celebroval PaedDr.  Marián  Feledi, správca farnosti Jelšava. V homílii poukázal na Pannu Máriu ako pomocnicu na návšteve u príbuznej Alžbety. Skutky nebeskej Matky boli odmenené jej Nanebovzatím do neba, kde sa za nás prihovára. Slávnosť skrášlil aj spev domáceho spevokolu. Svätej omši sa zúčastnilo množstvo veriacich z celej farnosti. Privítali sme aj primátorku Revúcej MVRr. Evu Cireňovú. Povzbudivé slová kazateľa sa hlboko zapísali do sŕdc veriacich.

Peter Vlasatý

Zamyslenie nad odpustovou slávnosťou.

Život je väčšinou jednotvárny, všedný… Dookola sa opakujúci sled pozemských povinností a udalostí dňa. Skoro to isté každý deň. My ľudia sa vieme sťažovať… a často unikáme zo všedného života do vzrušenia, ktoré nepramení v Bohu… Meníme život za smrť. Riešime veci bez Boha a neriešime hriech, ktorý plodí smrť. Sebecky si užívame život…a nemyslíme na svoju dušu. Až kým nás telo nezrazí na kolená … A tu prichádzajú chvíle zastavení a návratov. Vraciame sa k rôznym spomienkam a udalostiam. Odrazu dokážeme spomaliť a čerpať z prežitých chvíľ… Stíšiť sa v modlitbe a nájsť si čas na oprášenie svedomia. V tichu a pokore. Alebo pri úžasnej udalosti akou je ODPUSTOVÁ slávnosť… Continue reading

Nový pán kaplán v našej farnosti

V sobotu 16. júna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave kňazská vysviacka, pri ktorej z rúk rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila prijal rád kňazstva dp. Mgr. Peter Vlasatý. V príhovore mu svätiteľ pripomenul jeho úlohy, ktoré sú mu zverené ako kňazovi pri ohlasovaní a šírení Evanjelia a Božieho Kráľovstva. Sme radi, že dp. Mgr. Peter Vlasatý začal od 1. júla  vykonávať svoju kňazskú službu v našej farnosti. Prajeme mu, nech ho teda Pán Boh, ktorému sa rozhodol slúžiť napĺňa radosťou a odhodlaním pre všetko, do čoho ho pozve.

Zároveň ďakujeme pánovi kaplánovi Jánovi Blahovskému za jeho službu v našej farnosti a na novom mieste mu prajeme veľa zdravia a Božích milostí.

 

Ďakovná svätá omša

Mesiac Jún je časom kňazských vysviacok. Aj náš pán farár Mgr. Pavel Bodnár v týchto dňoch oslavoval 15. výročie svojej kňazskej vysviacky. Spolu s ním mali veriaci farnosti možnosť ďakovať za dar kňazstva v ďakovnej svätej omši, slávenej vo štvrtok dňa 21. júna 2012. Do Revúcej prišiel osláviť svoje jubileum aj vdp. Mgr. Pavol Pribula, ktorý bol vysvätený za kňaza v tom istom roku ako náš pán farár. K Revúcej ho, okrem iného, viaže aj rok kaplánskej služby, takže pre veriacich to bola milá príležitosť pozdraviť, porozprávať sa i pospomínať s bývalým pánom kaplánom. Medzi sebou sme tiež radi videli nového pána farára z Jelšavy vdp. PaedDr. Mariána Felediho, ktorý bol druhým koncelebrantom svätej omše. Svojmu bývalému pánovi farárovi prišli zablahoželať aj farníci zo Závadky nad Hronom, ktorí svojim spevom a hrou na organe skrášlili liturgiu a dodali jej slávnostný ráz. Ďakujeme Bohu, že nám doprial tieto radostné chvíle a jubilujúcim kňazom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha Svätého do ďalších rokov kňazskej služby.

Martin Bunda

Continue reading

Vypni telku,zapni seba…

12. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!

eRko – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí vyhlásilo v tomto roku 12. ročník kampane Vypni telku, zapni seba! s heslom Obujme sa do života. Od pondelka 28.5. do nedele 3.6. bude približne 6000 deti a dospelých sústrediť svoj voľný čas na hry, šport, tvorivosť a vzájomné vzťahy.

Do tejto kampane  sa znova prihlásila aj naša materská škola. Celý týždeň budeme plniť pod dohľadom detektíva rôzne hry, úlohy, tvoriť, zabávať sa aj spoločne s našimi rodičmi, budeme postupne vracať do života rôzne druhy topánok, ktoré sa vytratili, keď ľudia trávili čas pred TV, počítačmi.

Deti si svoj záväzok obmedziť čas pred obrazovkou pripomínajú nosením farebných nepremokavých náramkov. Pomocou nich môžu pozvať k účasti v kampani aj svojich rodičov a príbuzných. Dvanásty ročník sprevádzajú aj sprievodné akcie. Výzvou Obujme sa do života motivujú organizátori miestnych dobrovoľníkov, aby na námestí vytvorili a odfotili čo najdlhšiu reťaz ľudí, ktorí sympatizujú s myšlienkou kampane. My sa túto reťaz pokúsime vytvoriť v stredu 30.5.2012 o 10.30 na námestí pred Kohútom.

Oslava Dňa matiek

Milé mamy, mamulienky, mamičky a babičky, pozývame Vás  na oslavu Vášho sviatku, na ktorej chceme vzdať vďaku našim milovaným mamám.
… viac na pozvánke …

 

Májová kresťanská veselica

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Vás pozýva na

Kresťanskú májovú veselicu, ktorá sa uskutoční dňa 19.mája 2012 so začiatkom o 19.00 hod v Kultúrnom dome v Revúčke.

Vstupné: 10 €/osoba

Vstupenky si môžete zakúpiť:

– v Katolíckej materskej škole Sv.Rodiny v Revúcej

– u p. Viery Kubejovej v Revúčke

Vstupenky sú zlosovateľné. V cene je: prípitok, večera, minerálka, kapustnica a tombola. Zabávať Vás bude hudobná skupina Rytmus 60.

Tešíme sa na Vás, na príjemné stretnutie s priateľmi a dobrú májovú veselicu. 🙂

P L A G Á T

 

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca bude

SOBOTA 31.3.2012

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 18:00 hod.

Revúčka: od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.

Muránska Zdychava: od 10:00 hod. – do 12:00 hod.

Mokrá Lúka: od 16:00 hod. –  do 16:30 hod.

 

Bože buď milostivý mne hriešnemu …

 

Krížové cesty v našej farnosti.

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, bolo práve dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petra, Juraja, za Máriu, za Luciu… Umrel i za teba! A preto  sa v pôstnom období v piatok a v nedeľu vydávame  spoločne s ním na Krížovú cestu. Odkladáme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežívame s ním túto cestu.

Aj deti z  Katolíckej MŠ sa v utorok 20.3.2012 zúčastnili vo farskom kostole krížovej cesty spolu s pánom farárom Pavlom Bodnárom.

Nezabudnime si vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.

3.pôstna nedeľa

Nedeľa  je vždy významným dňom , avšak pre našu farnosť mala tretia pôstna  nedeľa osobitý význam. Svojim slovom a prítomnosťou nás prišiel na pozvanie pána farára Pavla  Bodnára povzbudiť  otec dominikán fr. Charbel Peter Hric OP, prior košického konventu. Vo svojej kázni nám láskavo pripomínal dôležitosť modlitby, pôstu a skutkov lásky. Odovzdával nás pod ochranu  a moc Ducha Svätého, ktorý jediný nás môže obdariť darmi potrebnými pre náš každodenný život a  dôverou a odovzdanosťou sa do Božích rúk. Skrze jeho slova nás Pán Boh naplnil pokojom  a odhodlaním robiť pre Neho aj MALÉ  VECI S VEĽKOU LÁSKOU.

Preto dúfame, že nás Pán Boh obdarí milosťou a otec dominikán Charbel navštívi opäť našu farnosť. Pán Boh zaplať 

Kresťanská fašiangová veselica

008“ Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti….“ spieva sa v piesni.  Preto ho treba využiť, zabaviť sa, stretnúť sa  s priateľmi.

V sobotu  11.2.2012 sa  vo Vega clube  stretli mladší aj starší z našej farnosti, ktorí sa prišli zabaviť  na Kresťanskej fašiangovej veselici.  Veselicu  otvorili pán Emanuel Goliáš a náš pán farár Pavel Bodnár zvonením na zvonce. Do tanca nám už tradične hrala hudobná skupina Rytmus 60. Pri dobrej zábave, veselom súťažení, tombole, kapustnici i šiškách sme sa pretancovali do skorých ranných hodín.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, sponzorom i Vám, ktorí ste vytvorili príjemné spoločenstvo.

Veselý večer je prospešnejší ako tuba nervového lieku, preto na záver treba dodať, že na takéto podujatia sa vždy oplatí prísť.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

[Not a valid template]

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 20. svetovému dňu chorých 2012

Na spomienku Panny Márie Lurdskej sa v našej farnosti, počas sv. omše, vysluhovala sviatosť pomazania chorých. Okolo 80 veriacich prijalo s vierou  sviatosť chorých. Bolo to potešujúce a povzbudzujúce pre všetkých chorých.

V dnešný deň sa všetkým chorým prihovoril aj Svätý Otec Benedikt XVI. Jeho celé znenie uvádzame:

„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila (Lk 17, 19)

Drahí bratia a sestry!

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť 11. februára 2012, na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, by som chcel opäť potvrdiť svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým, či už sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach alebo sa o nich starajú v rodinách, a tiež starosť a lásku celej Cirkvi voči každému z nich. Veľkodušným a láskyplným prijatím každého ľudského života – no predovšetkým toho slabého a chorého – vyjadruje kresťan dôležitú stránku svojho evanjeliového svedectva, podľa príkladu Krista, ktorý sa skláňal k telesnému a duchovného utrpeniu človeka, aby ho uzdravil. Continue reading

40dní online!

Ide o tretí ročník projektu, ktorý pomáha ľuďom prežiť tradičné pôstne obdobie netradičným spôsobom. Už dvakrát bol realizovaný počas pôstneho obdobia, v roku 2010 vo farnosti Žilina-Solinky, v roku 2011 spolu s farnosťou Kláštor pod Znievom. Stretol sa so záujmom veriacich i neveriacich ľudí. Cez internet môžeme osloviť predovšetkým mladých ľudí, ktorých je potrebné učiť k správnemu využívaniu média – internetu. Počas pôstu môžete na tejto internetovej stránke nájsť každý deň evanjelium so zamyslením, súťažné úlohy a kvízy, piesne a odpovede na otázky. Taktiež detské okienko s maľovankou krížovej cesty a svätý ruženec so zamysleniami. Po registrácii budú sprístupnené všetky aktivity a informácie. Každá aktivita bude ohodnotená bodmi, ktoré každý používateľ uvidí po prihlásení. Continue reading