Archív článkov

Účasť na verejných bohoslužbách v Revúckej farnosti

Od pondelka 19.04.2021 je dovolené sláviť bohoslužby verejne. Účasť ľudu je však obmedzená na 1 osobu na 15 m2.

V praxi to znamená: Farský kostol v Revúcej – 15 osôb + 1 kňaz, 2 kostolníčky a 2 technici; Kostol v Revúčke – 19 osôb + 1 kňaz; Kostol na M. Zdychave – 12 osôb + 1 kňaz; Kostol v Mokrej Lúke – 10 osôb + 1 kňaz

Negatívny test nie je potrebný. Deti do 10 rokov sa nepočítajú, ale musia byť v doprovode rodičov.

Vchádzať sa bude iba bránou od námestia, pri ktorej sa budú rozdávať lístky a dezinfikovať ruky.

Veľkonočné prianie

Drahí naši Farníci, prajem Vám k sviatkom Veľkej noci radosť a slobodu z Ježišovho zmŕtvychvstania. Nech práve v dnešnej dobe nám stále rezonuje v srdciach to Ježišovo „Nebojte sa! To som ja!“ To som ja, ktorý mám moc na životom a smrťou. To som ja, ktorý mám moc nad situáciami Vášho života. Výraz nebojte sa je v Biblii použitý 365-krát. Na každý deň jeden, aby sme strach úplne zanechali.

Nech Vás všetkých Pán Boh žehná!

Váš duchovný otec Jozef Fričovský

Zákaz bohoslužieb!!!

Drahí naši farníci, z ľútosťou Vám oznamujeme, že dnešný dňom úrad verejného zdravotníctva zakázal všetky bohoslužby v okresoch Rimavská Sobota a Revúca. To znamená, že počas vianočných sviatkov budú sv. omše iba vysielané cez internet.

Poriadok sv. omší počas Vianoc nájdete v Týždennom programe.

Sv. omše na úmysly z Revúčky a Muránskej Zdychavy, ktoré teraz vypadli, budeme sláviť budúci týždeň. Sledujte, prosím, oznamy.