Archív článkov

Tri nové galérie

V našom meste sme mali nejednu príjemnú a veľkú udalosť i v prvej polovici tohto roku.
V nasledujúcich troch galériách sa vrátime k poďakovaniu za úrodu, krížovej ceste s deťmi na Zdychave a k vyslaniu koledníkov otcom biskupom z nášho mesta.

 

 

Odpustová slávnosť sv. Vavrinca


Dňa 14. augusta sa v Revúckej farnosti opäť po roku stretli veriaci v znamení osláv hlavného patróna kostola, farnosti, ale i celého mesta – sv. Vavrinca, diakona. Odpustová slávnosť. Dve slová, ktoré pre nás veriacich nemajú znamenať povinnosť návštevy chrámu, ale túžbu byť bližšie, byť čistejší a milovať. Slávnostnú svätú omšu celebroval kňaz ThDr. Ján Buc – a podal nám všetkým svedectvo, ako je stále viac a viac nadšený z Boha a jeho lásky. My ľudia si často chceme vysvetľovať veci podľa toho ako to vyhovuje nám a tak sa veľmi ľahko zamotáme v sieti hriechu a zo svojho vnútra vypudíme pokoj. Vyhovárame sa na dobu, ale každé to obdobie malo aj lepšie, aj ťažšie chvíle. Náš patrón sv. Vavrinec však zostal pokojný až do konca a celý čas sa modlil. Dokonca povedal svojim katom: „Nevidíte, že polovica môjho tela je už upečená? Obráťte ma aj na druhú stranu, aby ste sa mohli najesť z môjho tela!“ Kde je náš pokoj, kde sa strácajú naše modlitby? Ak by sme aspoň pár vecí, ktoré odzneli z úst skvelého kazateľa dokázali preniesť za brány nášho chrámu, do našich zamestnaní , škôl, rodín, medzi našich priateľov a známych, mala pre nás táto odpustová slávnosť veľký význam… Šanca na lepší, pokojnejší a láskou kresťana popretkávaný život. Ďakujeme zo srdca spolužiakovi pána dekana Jankovi Bucovi za jeho slová živej viery, našim duchovným otcom a každému, kto len maličkou kvapkou prispel k tejto vzácnej slávnosti.
Pridávame možnosť vypočuť si slávnostnú kázeň. Stiahnete si ju po kliknutí na link:

Zelený štvrtok v našej farnosti

Zelený štvrtok je v kresťanskom kalendári štvrtok pred Veľkou nocou a je súčasťou Svätého týždňa. V tento deň pripomína sa Posledná večera, ktorú slávil Ježiš spolu so svojimi učeníkmi. Názov „zelený“ je odvodený zo spomienky na sviežu zeleň pre Ježiša v osudovej Getsemanskej záhrade. Continue reading

Kvetná nedeľa v našej farnosti

Kvetná nedeľa otvára najdôležitejší cirkevný týždeň v roku, známy pod názvami Veľký, Svätý, Pašiový.

Táto nedeľa je známa i pod názvom Palmarum – podľa palmových ratolestí, ktorými ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista. Nedeľa sa však nazýva aj Pašiová (odvodené z latinského passio – utrpenie). V kresťanských chrámoch sa čítajú pašie. Continue reading

Kňazské rekolekcie v našej farnosti

V prvom mesiaci v roku sa už tradične konajú kňazské rekolekcie kňazov rožňavského a muránskeho dekanátu v našej farnosti. Preto sme dňa 5. januára 2016 mohli v našej farnosti privítať diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika, ktorý so svojimi kňazmi celebroval sv. omšu, ktorá bola zakončená eucharistickou adoráciou na tému Božieho milosrdenstva. Continue reading

Mimoriadny svätý Rok milosrdenstva

Rok milosrdenstva, oznámený pápežom Františkom, bude „momentom ozajstnej milosti pre všetkých kresťanov a prebudením, aby sme pokračovali na ceste novej evanjelizácie a pastoračnej konverzie.“

Svätý rok sa začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie  8. decembra 2015 a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Krista Kráľa. Continue reading

Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa na sviatok Svätej Rodiny – Jubileum rodiny

Malé dievčatko uvidelo čerešne na strome, ale nemohlo ich dočiahnuť. Zavolalo otca, ktorý ju vzal na plecia. Dievčatko, cítiac bezpečnosť otcových ramien, sa vystrelo, a tak mohlo dočiahnuť čerešne a jesť.

Podobne je to aj s nami. Nebo sa nám zdá byť vysoké, a tak Boh nám dal svojho vlastného Syna, aby nás nielen raz zodvihol, ale aby nás neustále dvíhal, aby sme dočiahli všetko potrebné k nášmu pozemskému i nebeskému životu. Continue reading

Vdp. Jozef Trubíni – 25. výročie kňazskej vysviacky

20151018_114816Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus.

Dňa 11.10.2015 slúžil sv. omše v našom farskom kostole sv. Vavrinca Diakona v Revúcej Vdp. Jozef Trubíni, ktorý si tento rok pripomína 25 rokov kňazskej služby. Práve v našom meste, v našej farnosti  v roku 1990 začínal Vdp Jozef Trubíni svoju kňazskú službu ako kaplán, pôsobil tu aj počas civilnej vojenskej služby až do roku 1993, kedy odišiel do farnosti Hrnčiarska Ves. Continue reading

Milovať a ctiť

Bolo nám dopriate, 20.10.2015 o 18.30 v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej precítiť silu kresťanskej lásky. „Turné Jeseň“.  Z úst uznávaného rečníka a učiteľa  v oblasti  viery, kresťanského života, manželstva, vzťahov aj rodiny  Richarda Vašečku, milujúceho otca štyroch detí  k našim srdciam vytryskol  gejzír  živej vody do našich púštnych medziľudských, priateľských a manželských vzťahov. Continue reading

Muránska Zdychava – odpustová slávnosť

Začiatok septembra nám každý rok ponúka nedeľu naplnenú odpustovou slávnosťou. Tento rok 13.09.2015 sme sa v objatí slnečných lúčov stretli, aby sme obetovali svoje životné kríže opäť tu, pod krížom v kostole Muránskej Zdychavy. Oslávili sme spolu 25. výročie posvätenia základného kameňa tohto neba sa dotýkajúceho chrámu sv. otcom Jánom Pavlom II a 20 rokov od posvätenia chrámu. Continue reading

Veľkonočné sviatky v našej farnosti – 2015

Po období štyridsať dňového pôstu, stíšení sa a prípravy sme aj v našej farnosti spolu prežívali najvýznamnejší kresťanský sviatok, počas ktorého slávenia prežívame umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zelený štvrtok sme slávili omšu na pamiatku Pánovej POSLEDNEJ VEČERE. Veľký piatok je pre nás kresťanov vzácnou pripomienkou smrti Ježiša Krista na kríži. Je to jeden z dní prísneho pôstu. Continue reading

Ekumenická pobožnosť 2015

Je už tradíciou, že v čase na prelome prvých mesiacov roka sa v našom meste stretávajú zástupcovia cirkví a veriaci v jednom z kostolov v Revúcej. V nedeľu 01.02.2015 sa slovo „ ekumenický“ uviedlo do praxe v Rímsko-katolíckom kostole sv. Vavrinca, kde sa o pätnástej hodine stretli veriaci, ktorí v modlitbách, prosbách a spevom zjednotili svoju vieru a spoločne sa pod krídlami svojich duchovných stíšili, spomalili, ďakovali aj prosili o živú vodu a posilnenie do ďalších dní. Continue reading

Vianočná svätá spoveď v našej farnosti

Vianočná sv. spoveď vo farnosti
v sobotu 20.12.2014

 

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 17:00 hod.
Revúčka: od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.
Muránska Zdychava: od 10:30 hod. – do 11:30 hod.
Mokrá Lúka: od 16:30 hod. –  do 17:00 hod.

Spevácky zbor mesta Brezno vo farnosti Revúca

Koncert 27.apríla 2014 V Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej sme v nedeľu Božieho Milosrdenstva 27.apríla 2014 privítali Spevácky zbor mesta Brezno pod vedením prof. PaedDr. Milana Pazúrika a Spevácky zbor Quirin z Revúcej s dirigentom Jaroslavom Petrom , aby nás potešili svojim spevom a skladbami. Continue reading

Veľkonočné sviatky 2014 farnosti Revúca v obrazoch

Ponúkame Vám prierez prežívania Veľkonočných sviatkov 2014 v našej farnosti.

P4112844 P4172858 P4182906
Krížová cesta detí KMŠ Veľká noc 2014 – Zelený Štvrtok Veľká noc 2014 – Veľký Piatok
P4192916 P4202983 P4213013
Veľká noc 2014 – Biela Sobota Veľká noc 2014 – Veľkonočná nedeľa Veľká noc 2014 – Veľkonočný pondelok

Národný pochod za Život

V nedeľu 22. Septembra 2013 bola v Košiciach krásna udalosť: Pochod za život. Prinášame zopár postrehov účastníkov z pochodu z našej farnosti.

Terajší Svätý Otec František, sa  v jednej zo svojich homílií  obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Šírte kultúru života! Stojí to za to!”. Continue reading

1 2 3 5