Archív článkov

Verejné bohoslužby – podmienky

Slávenie bohoslužieb

1. Stav, ktorý nám dovoľuje sláviť sv. omše pre verejnosť, ne je ešte normálnym stavom. Stále platí dišpenz od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na celej sv. omši.

2. Veriaci, ktorí sa zúčastnia sv. omše, musia dodržiavať tieto pravidlá:

Continue reading

Požehnané veľkonočné sviatky!

Hrob je prázdny!

To je tá najkrajšia správa pre veriacich v Krista. Prajem Vám, drahí naši veriaci, aby ste to v tieto veľkonočné sviatky prežili. Aby sme zažili slobodu, ktorá prichádza s porážkou hriechu, smrti a zla. Ježiš ten boj raz a navždy vyhral za nás! Nech Vás Pán Boh žehná!

Váš duchovný otec Jozef Fričovský

Janko Buc – Buďme muži podľa Jeho srdca

Viem, že je človeku doma medzi štyrmi stenami niekedy otupno. A tak Vám ponúkam niekoľko veľmi dobrých a poučných prednášok, ktoré som našiel na internete, na skrátenie času a možno aj poučenie.