Archív článkov

Erika Václaviková

Svätá omša s deťmi

V pondelok popoludní páter Michal slúžil prvú z omší pre deti v rámci ľudových misií. Sv. omše sa zúčastnili aj deti, rodičia, či starí rodičia detí Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny. V kázni  sa páter Michal s deťmi rozprával o Najsvätejšej  Trojici, o našich hriechoch, o láske Pána Ježiša k nám. Deti sa zapojili aj do spevu počas svätej omše, spievali kresťanské ukazovačky, ale aj škôlkársku hymnu My sme tu všetci jedna rodina, pretože aj my sme počas tejto svätej omše vytvorili jednu veľkú rodinu.  Continue reading

Jasličková slávnosť 2013

„Rodina je miestom lásky a života, miestom, kde sa rodí život.“ Ján Pavol II.

sam_3218V 1.nedeľu po Narodení Pána slávime v Cirkvi sviatok Svätej rodiny.

Významný deň pre veriacich i neveriacich na celom svete a osobitným spôsobom veľký deň pre našu farnosť, ktorej materskú školu má pod patronátom práve Svätá Rodina – vzor lásky a jednoty!

„Náš“ sviatok sme oslávili „ako inak“ spoločne, rodinne….s našimi kňazmi, mladými zo spoločenstva, s našimi  rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi….jednoducho so všetkými, ktorých nás v jedno spája láska Pána Ježiša. Presne tak, ako spievali naši škôlkari vo svojej rodinnej hymne. Naši kňazi nám sprostredkovali radostnú zvesť cez bohoslužbu slova, ktorú  dopĺňali tóny hudobných nástrojov, vianočné vinše a koledy. Continue reading

Kresťanská fašiangová veselica

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Vás pozýva na

Kresťanskú fašiangovú veselicu,

ktorá sa uskutoční dňa 02.februára 2013

so začiatkom o 19.00 hod

v Kultúrnom dome v Revúčke.

Vstupné: 12€/osoba

Vstupenky si môžete zakúpiť:

– v Katolíckej materskej škole Sv.Rodiny v Revúcej

– u p. Kubejovej v Kultúrnom dome v Revúčke

Vstupenky sú zlosovateľné. V cene je:prípitok, večera, minerálka, kapustnica.

Zabávať Vás bude hudobná skupina Rytmus 60

Tešíme sa na Vás, na príjemné stretnutie s priateľmi a dobrú veselicu.:-)

Nový pán kaplán v našej farnosti

V sobotu 16. júna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave kňazská vysviacka, pri ktorej z rúk rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila prijal rád kňazstva dp. Mgr. Peter Vlasatý. V príhovore mu svätiteľ pripomenul jeho úlohy, ktoré sú mu zverené ako kňazovi pri ohlasovaní a šírení Evanjelia a Božieho Kráľovstva. Sme radi, že dp. Mgr. Peter Vlasatý začal od 1. júla  vykonávať svoju kňazskú službu v našej farnosti. Prajeme mu, nech ho teda Pán Boh, ktorému sa rozhodol slúžiť napĺňa radosťou a odhodlaním pre všetko, do čoho ho pozve.

Zároveň ďakujeme pánovi kaplánovi Jánovi Blahovskému za jeho službu v našej farnosti a na novom mieste mu prajeme veľa zdravia a Božích milostí.

 

Ďakovná svätá omša

Mesiac Jún je časom kňazských vysviacok. Aj náš pán farár Mgr. Pavel Bodnár v týchto dňoch oslavoval 15. výročie svojej kňazskej vysviacky. Spolu s ním mali veriaci farnosti možnosť ďakovať za dar kňazstva v ďakovnej svätej omši, slávenej vo štvrtok dňa 21. júna 2012. Do Revúcej prišiel osláviť svoje jubileum aj vdp. Mgr. Pavol Pribula, ktorý bol vysvätený za kňaza v tom istom roku ako náš pán farár. K Revúcej ho, okrem iného, viaže aj rok kaplánskej služby, takže pre veriacich to bola milá príležitosť pozdraviť, porozprávať sa i pospomínať s bývalým pánom kaplánom. Medzi sebou sme tiež radi videli nového pána farára z Jelšavy vdp. PaedDr. Mariána Felediho, ktorý bol druhým koncelebrantom svätej omše. Svojmu bývalému pánovi farárovi prišli zablahoželať aj farníci zo Závadky nad Hronom, ktorí svojim spevom a hrou na organe skrášlili liturgiu a dodali jej slávnostný ráz. Ďakujeme Bohu, že nám doprial tieto radostné chvíle a jubilujúcim kňazom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha Svätého do ďalších rokov kňazskej služby.

Martin Bunda

Continue reading

Vypni telku,zapni seba…

12. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!

eRko – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí vyhlásilo v tomto roku 12. ročník kampane Vypni telku, zapni seba! s heslom Obujme sa do života. Od pondelka 28.5. do nedele 3.6. bude približne 6000 deti a dospelých sústrediť svoj voľný čas na hry, šport, tvorivosť a vzájomné vzťahy.

Do tejto kampane  sa znova prihlásila aj naša materská škola. Celý týždeň budeme plniť pod dohľadom detektíva rôzne hry, úlohy, tvoriť, zabávať sa aj spoločne s našimi rodičmi, budeme postupne vracať do života rôzne druhy topánok, ktoré sa vytratili, keď ľudia trávili čas pred TV, počítačmi.

Deti si svoj záväzok obmedziť čas pred obrazovkou pripomínajú nosením farebných nepremokavých náramkov. Pomocou nich môžu pozvať k účasti v kampani aj svojich rodičov a príbuzných. Dvanásty ročník sprevádzajú aj sprievodné akcie. Výzvou Obujme sa do života motivujú organizátori miestnych dobrovoľníkov, aby na námestí vytvorili a odfotili čo najdlhšiu reťaz ľudí, ktorí sympatizujú s myšlienkou kampane. My sa túto reťaz pokúsime vytvoriť v stredu 30.5.2012 o 10.30 na námestí pred Kohútom.

Oslava Dňa matiek

Milé mamy, mamulienky, mamičky a babičky, pozývame Vás  na oslavu Vášho sviatku, na ktorej chceme vzdať vďaku našim milovaným mamám.
… viac na pozvánke …

 

Májová kresťanská veselica

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Vás pozýva na

Kresťanskú májovú veselicu, ktorá sa uskutoční dňa 19.mája 2012 so začiatkom o 19.00 hod v Kultúrnom dome v Revúčke.

Vstupné: 10 €/osoba

Vstupenky si môžete zakúpiť:

– v Katolíckej materskej škole Sv.Rodiny v Revúcej

– u p. Viery Kubejovej v Revúčke

Vstupenky sú zlosovateľné. V cene je: prípitok, večera, minerálka, kapustnica a tombola. Zabávať Vás bude hudobná skupina Rytmus 60.

Tešíme sa na Vás, na príjemné stretnutie s priateľmi a dobrú májovú veselicu. 🙂

P L A G Á T