Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Ekumenická pobožnosť 2015

Je už tradíciou, že v čase na prelome prvých mesiacov roka sa v našom meste stretávajú zástupcovia cirkví a veriaci v jednom z kostolov v Revúcej. V nedeľu 01.02.2015 sa slovo „ ekumenický“ uviedlo do praxe v Rímsko-katolíckom kostole sv. Vavrinca, kde sa o pätnástej hodine stretli veriaci, ktorí v modlitbách, prosbách a spevom zjednotili svoju vieru a spoločne sa pod krídlami svojich duchovných stíšili, spomalili, ďakovali aj prosili o živú vodu a posilnenie do ďalších dní.
Stretnutie otvoril p. dekan Rímsko-katolíckej cirkvi v Revúcej Pavel Bodnár a v chráme ďalej privítal pani zborovú farárku Danicu Hudecovú z ECAV v Revúcej, p. Jozefa Joachíma kazateľa cirkvi Avdentistov siedmeho dňa, p. farárku Pirosku Zsámbok z Reformovanej kresťanskej cirkvi z Hucína , kazateľa Timoteja Hanesa z Bratskej jednoty baptistov z Revúckej Lehoty a p. kaplána Tomáša Székelyho a všetkých veriacich, ktorí si našli cestu do chrámu. Súrodenci Joachímovci a skvelý spevokol Bratskej jednoty baptistov nás potešili svojim nádherným spevom a spríjemnili nám tak toto popoludnie. V duchu modlitieb, prosieb, rozjímaní a spevu. Na záver pani primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, poďakovala predstaviteľom jednotlivých cirkví za obetavú a každodennú prácu, ktorú pre toto mesto vykonávajú. Vyjadrila presvedčenie, že budú naďalej vo svojej práci pokračovať a ich spolupráca s mestom, bude ľudí veriacich i neveriacich spájať a v tejto ťažkej dobe nám ponúknu svoju duchovnú oporu. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.

Janka Dorčáková

Vianočná svätá spoveď v našej farnosti

Vianočná sv. spoveď vo farnosti
v sobotu 20.12.2014

 

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 17:00 hod.
Revúčka: od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.
Muránska Zdychava: od 10:30 hod. – do 11:30 hod.
Mokrá Lúka: od 16:30 hod. –  do 17:00 hod.

Stretnutie mládeže Rožňavského a Muránskeho dekanátu

Kríž je symbolom kresťanstva. Drevo kríža je pre kresťana katolíka stromom života.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II. pozýva na stretnutie mládeže 

Rožňavského a Muránského dekanátu, ktoré sa uskutoční

  v sobotu 24.5.2014 vo farskom kostole sv. Vavrinca v Revúcej Čitaj ďalej

Spevácky zbor mesta Brezno vo farnosti Revúca

Koncert 27. free porn apríla 2014 V Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej sme v nedeľu Božieho Milosrdenstva 27.apríla 2014 privítali Spevácky zbor mesta Brezno pod vedením prof. PaedDr. Milana Pazúrika a Spevácky zbor Quirin z Revúcej s dirigentom Jaroslavom Petrom , aby nás potešili svojim spevom a skladbami. Čitaj ďalej

Veľkonočné sviatky 2014 farnosti Revúca v obrazoch

Ponúkame Vám prierez prežívania Veľkonočných sviatkov 2014 v našej farnosti.

P4112844 P4172858 P4182906
Krížová cesta detí KMŠ Veľká noc 2014 – Zelený Štvrtok Veľká noc 2014 – Veľký Piatok
P4192916 P4202983 P4213013
Veľká noc 2014 – Biela Sobota Veľká noc 2014 – Veľkonočná nedeľa Veľká noc 2014 – Veľkonočný pondelok

Vianočné sviatky 2013 v našej farnosti

Prinášame Vám pár fotiek z toho, ako sme prežívali vianočné sviatky v roku 2013 v Revúckej farnosti.

Národný pochod za Život

V nedeľu 22. Septembra 2013 bola v Košiciach krásna udalosť: Pochod za život. Prinášame zopár postrehov účastníkov z pochodu z našej farnosti.

Terajší Svätý Otec František, sa  v jednej zo svojich homílií  obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Šírte kultúru života! Stojí to celebrity porn za to!”. Čitaj ďalej

Slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Muránskej Zdychave

V sobotu 14. septembra sme v Cirkvi slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. V malej obci ukrytej v krásnej prírode Muránskej planiny, v Muránskej Zdychave, sme v ten deň mali dôvod na radosť. Slávili sme patrocínium kostola, teda tajomstvo, titul, ktorému je chrám zasvätený. Čitaj ďalej

Odpustová slávnosť sv. Vavrinca

Dni 10. – 11. august sa v Revúckej farnosti niesli v znamení osláv hlavného patróna kostola, farnosti, ale i celého mesta – sv. Vavrinca, diakona. Keďže deň sviatku tohto svätca pripadol na sobotu, mohli tak veriaci prežiť sobotný večer o čosi slávnostnejšie než inokedy. Večernú svätú omšu totiž celebroval vsdp. ThLic. Vladimír Vojtašák, pôsobiaci ako dekan v Heľpe,  Čitaj ďalej

Návšteva z Nepomuku

V pondelok 15. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa vo farnosti Revúca konala milá slávnosť, počas ktorej bola požehnaná obnovená kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého. Slávnostný obrad vykonal vikár P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý, farár vo farnosti Nepomuk z rodiska sv. Jána Nepomuckého, blízko českej Plzne. Čitaj ďalej

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, famous people rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Liturgické čítania na každý deň. Liturgické čítania - na každý deň

Galérie