Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca
v sobotu 12.4.2014

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 18:00 hod.
Revúčka: od 10:00 hod. -  do 12:00 hod.
Muránska Zdychava: od 10:30 hod. – do 11:30 hod.
Mokrá Lúka: od 16:30 hod. –  do 17:00 hod.

Výberové konania na riaditeľov škôl zriadených Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Rožňava

erb biskupsky urad - text - colorRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Vladimírom Filom, rožňavským biskupom a ním povereným riaditeľom Diecézneho školského úradu Mgr. Norbertom Bizem v súlade s §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Čitaj ďalej

Vianočné sviatky 2013 v našej farnosti

Prinášame Vám pár fotiek z toho, ako sme prežívali vianočné sviatky v roku 2013 v Revúckej farnosti.

Národný pochod za Život

V nedeľu 22. Septembra 2013 bola v Košiciach krásna udalosť: Pochod za život. Prinášame zopár postrehov účastníkov z pochodu z našej farnosti.

Terajší Svätý Otec František, sa  v jednej zo svojich homílií  obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Šírte kultúru života! Stojí to za to!”. Čitaj ďalej

Slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Muránskej Zdychave

V sobotu 14. septembra sme v Cirkvi slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. V malej obci ukrytej v krásnej prírode Muránskej planiny, v Muránskej Zdychave, sme v ten deň mali dôvod na radosť. Slávili sme patrocínium kostola, teda tajomstvo, titul, ktorému je chrám zasvätený. Čitaj ďalej

Odpustová slávnosť sv. Vavrinca

Dni 10. – 11. august sa v Revúckej farnosti niesli v znamení osláv hlavného patróna kostola, farnosti, ale i celého mesta – sv. Vavrinca, diakona. Keďže deň sviatku tohto svätca pripadol na sobotu, mohli tak veriaci prežiť sobotný večer o čosi slávnostnejšie než inokedy. Večernú svätú omšu totiž celebroval vsdp. ThLic. Vladimír Vojtašák, pôsobiaci ako dekan v Heľpe,  Čitaj ďalej

Návšteva z Nepomuku

V pondelok 15. júla, v deň liturgickej spomienky sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sa vo farnosti Revúca konala milá slávnosť, počas ktorej bola požehnaná obnovená kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého. Slávnostný obrad vykonal vikár P. Mgr. Ing. Vítězslav Holý, farár vo farnosti Nepomuk z rodiska sv. Jána Nepomuckého, blízko českej Plzne. Čitaj ďalej

Odpustová slávnosť v Mokrej Lúke a požehnanie obnoveného kostola.

Poslednú júnovú nedeľu sme na filiálke v Mokrej Lúke slávili odpustovú slávnosť  Navštívenia Panny Márie. Na začiatku sv. omše sme požehnali obnovený kostol. Od 13.3 2013 do 8.5.2013 prebiehala obnova kostola. Bol osadený nový kríž na veži  kostola, vymenené staré trámy a bola daná nová krytina na veži kostola. Čitaj ďalej

Slávnosť Prvého svätého prijímania

16. júna sme mali v našej farnosti milú slávnosť Prvého sv. prijímania. Po prvý krát prijalo do srdiečka živého Pána Ježiša v Eucharistii 11 detí a 3 staršie dievčatá. Čisté duše detí, krásne ozdobený kostol a milá atmosféra, to všetko dopomohlo k tomu, aby sme prežili s deťmi krásny deň. Modlime sa spoločne za tieto deti, aby ostali verní Ježišovi natrvalo. Čitaj ďalej

Diecézne stretnutie mládeže

SMRV_posterV dňoch 5. – 7. júla 2013 sa v Rožňave uskutoční Diecézne stretnutie mládeže našej Rožňavskej diecézy. Srdečne vás pozývam, a spolu s vami aj vašich kamarátov a priateľov, na toto stretnutie, na ktorom môžete zažiť novým spôsobom radosť z Božej prítomnosti v spoločenstve mnohých mladých ľudí. Súčasťou programu budú sväté omše, modlitby chvál, nočná adorácia, krížová cesta s bohoslovcami, koncert mladých, spoločenstvo, prednášky, možnosť osobného rozhovoru z kňazmi, opekačka, kultúrny program mladých, exkurzia v biskupskom sídle a rožňavskej kalvárii a stretnutie s otcom biskupom Vladimírom Filom. Tešíme sa na vás; nenechajte si ujsť možnosť spoznať nových ľudí, kamarátov a priateľov. Na záverečnú slávnostnú  svätú omšu v nedeľu 7. júla o 10. hodine, ktorú bude celebrovať diecézny biskup Mons. Vladimír Filo, pozývame aj vás ostatných, aj tých skôr narodených. Čitaj ďalej

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Liturgické čítania na každý deň. Liturgické čítania - na každý deň

Galérie