Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Veľkonočné sviatky v našej farnosti – 2015

Po období štyridsať dňového pôstu, stíšení sa a prípravy sme aj v našej farnosti spolu prežívali najvýznamnejší kresťanský sviatok, počas ktorého slávenia prežívame umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zelený štvrtok sme slávili omšu na pamiatku Pánovej POSLEDNEJ VEČERE. Veľký piatok je pre nás kresťanov vzácnou pripomienkou smrti Ježiša Krista na kríži. Je to jeden z dní prísneho pôstu.

Obrady Veľkého piatka naplnili náš chrám do posledného miestečka, aby sme tak boli prítomní na umučení nášho Pána. Až do večernej svätej omše sme mali čas svoje prosby a modlitby predniesť a pokľaknúť pri hrobe do ktorého bolo uložené telo nášho Pána Ježiša Krista. Obrad Bielej soboty- vigília vzkriesenia Pána – sa začala o 19.00 po západe slnka. Chrámom sa ozývalo slávnostné Aleluja, za slávnostného spevu a pri plameni požehnanej sviece sme medzi nás prijali v krste novú sestru Luciu a aj my sme si obnovili krstné sľuby. Veľká noc je oslavou vzkriesenia Ježiša Krista a pokladá sa za najdôležitejší kresťanský sviatok. A tak táto veľkonočná nedeľa má neskutočnú príchuť. A naše cesty viedli do chrámu sv. Vavrinca aj Veľkonočný pondelok, aby sme slávili a chváli dielo Najvyššieho…. Sú to dni, ktoré milujem…dni, ktoré ma dokážu spomaliť, viac premýšľať, precítiť bolesť aj utrpenie, znásobiť radosť aj chuť žiť….tešiť sa zo života a ĎAKOVAŤ za dar VIERY.

Janka Dorčáková

Ekumenická pobožnosť 2015

Je už tradíciou, že v čase na prelome prvých mesiacov roka sa v našom meste stretávajú zástupcovia cirkví a veriaci v jednom z kostolov v Revúcej. V nedeľu 01.02.2015 sa slovo „ ekumenický“ uviedlo do praxe v Rímsko-katolíckom kostole sv. Vavrinca, kde sa o pätnástej hodine stretli veriaci, ktorí v modlitbách, prosbách a spevom zjednotili svoju vieru a spoločne sa pod krídlami svojich duchovných stíšili, spomalili, ďakovali aj prosili o živú vodu a posilnenie do ďalších dní.
Stretnutie otvoril p. dekan Rímsko-katolíckej cirkvi v Revúcej Pavel Bodnár a v chráme ďalej privítal pani zborovú farárku Danicu Hudecovú z ECAV v Revúcej, p. Jozefa Joachíma kazateľa cirkvi Avdentistov siedmeho dňa, p. farárku Pirosku Zsámbok z Reformovanej kresťanskej cirkvi z Hucína , kazateľa Timoteja Hanesa z Bratskej jednoty baptistov z Revúckej Lehoty a p. kaplána Tomáša Székelyho a všetkých veriacich, ktorí si našli cestu do chrámu. Súrodenci Joachímovci a skvelý spevokol Bratskej jednoty baptistov nás potešili svojim nádherným spevom a spríjemnili nám tak toto popoludnie. V duchu modlitieb, prosieb, rozjímaní a spevu. Na záver pani primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, poďakovala predstaviteľom jednotlivých cirkví za obetavú a každodennú prácu, ktorú pre toto mesto vykonávajú. Vyjadrila presvedčenie, že budú naďalej vo svojej práci pokračovať a ich spolupráca s mestom, bude ľudí veriacich i neveriacich spájať a v tejto ťažkej dobe nám ponúknu svoju duchovnú oporu. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.

Janka Dorčáková

Vianočná svätá spoveď v našej farnosti

Vianočná sv. spoveď vo farnosti
v sobotu 20.12.2014

 

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 17:00 hod.
Revúčka: od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.
Muránska Zdychava: od 10:30 hod. – do 11:30 hod.
Mokrá Lúka: od 16:30 hod. –  do 17:00 hod.

Stretnutie mládeže Rožňavského a Muránskeho dekanátu

Kríž je symbolom kresťanstva. Drevo kríža je pre kresťana katolíka stromom života.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II. pozýva na stretnutie mládeže 

Rožňavského a Muránského dekanátu, ktoré sa uskutoční

  v sobotu 24.5.2014 vo farskom kostole sv. Vavrinca v Revúcej Čitaj ďalej

Spevácky zbor mesta Brezno vo farnosti Revúca

Koncert 27.apríla 2014 V Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej sme v nedeľu Božieho Milosrdenstva 27.apríla 2014 privítali Spevácky zbor mesta Brezno pod vedením prof. PaedDr. Milana Pazúrika a Spevácky zbor Quirin z Revúcej s dirigentom Jaroslavom Petrom , aby nás potešili svojim spevom a skladbami. Čitaj ďalej

Veľkonočné sviatky 2014 farnosti Revúca v obrazoch

Ponúkame Vám prierez prežívania Veľkonočných sviatkov 2014 v našej farnosti.

P4112844 P4172858 P4182906
Krížová cesta detí KMŠ Veľká noc 2014 – Zelený Štvrtok Veľká noc 2014 – Veľký Piatok
P4192916 P4202983 P4213013
Veľká noc 2014 – Biela Sobota Veľká noc 2014 – Veľkonočná nedeľa Veľká noc 2014 – Veľkonočný pondelok

Vianočné sviatky 2013 v našej farnosti

Prinášame Vám pár fotiek z toho, ako sme prežívali vianočné sviatky v roku 2013 v Revúckej farnosti.

Národný pochod za Život

V nedeľu 22. Septembra 2013 bola v Košiciach krásna udalosť: Pochod za život. Prinášame zopár postrehov účastníkov z pochodu z našej farnosti.

Terajší Svätý Otec František, sa  v jednej zo svojich homílií  obrátil k svojím poslucháčom týmito slovami: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Šírte kultúru života! Stojí to za to!”. Čitaj ďalej

Slávnosť Povýšenia sv. Kríža v Muránskej Zdychave

V sobotu 14. septembra sme v Cirkvi slávili sviatok Povýšenia sv. Kríža. V malej obci ukrytej v krásnej prírode Muránskej planiny, v Muránskej Zdychave, sme v ten deň mali dôvod na radosť. Slávili sme patrocínium kostola, teda tajomstvo, titul, ktorému je chrám zasvätený. Čitaj ďalej

Odpustová slávnosť sv. Vavrinca

Dni 10. – 11. august sa v Revúckej farnosti niesli v znamení osláv hlavného patróna kostola, farnosti, ale i celého mesta – sv. Vavrinca, diakona. Keďže deň sviatku tohto svätca pripadol na sobotu, mohli tak veriaci prežiť sobotný večer o čosi slávnostnejšie než inokedy. Večernú svätú omšu totiž celebroval vsdp. ThLic. Vladimír Vojtašák, pôsobiaci ako dekan v Heľpe,  Čitaj ďalej

Odkazy

Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie
Liturgické čítania na každý deň. Liturgické čítania - na každý deň

Galérie