Archív článkov

Zamyslenie nad odpustovou slávnosťou.

Život je väčšinou jednotvárny, všedný… Dookola sa opakujúci sled pozemských povinností a udalostí dňa. Skoro to isté každý deň. My ľudia sa vieme sťažovať… a často unikáme zo všedného života do vzrušenia, ktoré nepramení v Bohu… Meníme život za smrť. Riešime veci bez Boha a neriešime hriech, ktorý plodí smrť. Sebecky si užívame život…a nemyslíme na svoju dušu. Až kým nás telo nezrazí na kolená … A tu prichádzajú chvíle zastavení a návratov. Vraciame sa k rôznym spomienkam a udalostiam. Odrazu dokážeme spomaliť a čerpať z prežitých chvíľ… Stíšiť sa v modlitbe a nájsť si čas na oprášenie svedomia. V tichu a pokore. Alebo pri úžasnej udalosti akou je ODPUSTOVÁ slávnosť… Táto nedeľa sa niesla v našom chráme v tomto duchu. Odpustová slávnosť sv. Vavrinca patróna nášho kostola a celej našej farnosti.  Vďaka za návraty k posolstvu nášho patróna sv. Vavrinca. Vďaka za spomalenie, vďaka za zastavenie, veľká vďaka za „ silné slová kázne“ profesora Jozefa Leščinského z Košíc, ktorý celebroval  odpustovú svätú omšu, za snahu nášho duchovného otca Pavla naplniť nám naše srdcia a duše životom. Prehodnotiť svoj život aj svoj vzťah s Bohom. Aby sme sa vrátili, keď treba a kým ešte máme čas. Múdry to pochopí a rozumný to pozná. Nežijeme ľahký život a slová, ktoré nám boli povedané neboli vypovedané do vetra…Bodali presne a silno…Bez pozlátka  a obaľovania. Vypovedané človekom, ktorý prežil pár študentov a pozná tento „chudobný kraj“ . Vyčarili úsmev, zamyslenie a nechýbalo ani orosené oko. V živote sú ťažké, ľahké, radostné aj bolestné návraty…Našťastie nám OTEC posiela do cesty svojich kňazov, ktorí svoje slová a ruky ponúkajú aby sme našli cestu späť… Je to veľká milosť  a udalosť v našom „jednotvárnom a všednom“ živote .