Archív článkov

Viera mužov

Viera mužov v Cirkvi je veľmi dôležitá. Je iná, ako viera žien a tak, ako v manželskom živote sa žena opiera o svojho muža, ktorý ju chráni a vedie, podobne aj v živote viery Cirkvi doplňuje mužský prvok vieru žien. Pavol hovorí v 1. Kor 11,3: „… chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou každej ženy muž a hlavou Krista Boh.“ Nechcem sa tu zaoberať otázkou kto je komu podriadený, ale z citátu je zrejmé, aké vzťahy sú v Cirkvi a ako sa vzájomne v živote viery ovplyvňujeme a podporujeme. Ak vypadne z tohoto „reťazca“ muž, náboženský život začne mať „divnú“ zoženštilú príchuť a pre mnohých neveriacich, hlavne mužov nie je príťažlivý, ale odpudivý.

Keď sa pýtame, prečo je dnes v kostoloch oveľa vyššie percento žien, než mužov, dôvodov je veľa a nie sú jednoznačné. 1. Je to falošná predstava viery. Viera mnohým chlapom pripadá ako slabošstvo, ako prejav mužskej neschopnosti sa popasovať so životom. 2. Je to akýsi mužský racionalizmus. Zúženie života s Bohom len na úroveň filozofie a snahu všetko chcieť obsiahnuť rozumom. Lenže Boh zasahuje celého človeka a nie iba rozum. 3. Pýcha – snaha o autonómiu od Boha. 4. A v hlavnej miere je to hriech, ktorý zasahuje mužské srdce na tých najcitlivejších miestach. Keď si všimneme, aká veľká snaha sa dnes vynakladá na to, aby bolo srdce chlapa demoralizované, len to potvrdzuje dôležitosť jeho účasti na živote viery Cirkvi.

Potrebujeme sa v Cirkvi modliť za očistenie sŕdc mužov, ale aj samotní muži sa musia odhodlať niečo s tým urobiť. Skúste sa pozrieť na nasledujúce video. Aké je to úžasné, keď sa muži bez zábran, bez komplexov a so skutočnou túžbou modlia a prosia Boha, aby im očistil srdce. Mohla by takáto modlitba zostať bez ovocia?

zdroj: www.brezno.fara.sk

Brian Doerksen – Refiner`s Fire

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=idA6fCAHVzs[/youtube]