Archív článkov

Vianočné prianie

Drahí moji, napriek všetkému, čo momentálne prežívame, alebo možno práve kvôli tomu, Vám všetkým prajem pokojné a milostiplné sviatky vtelenia Božieho syna. Práve teraz je nám to dieťa, ktoré je tajomstvom a pritom nádejou, oveľa bližšie. Tajomstvo Vianoc nespočíva v hodovaní, darčekoch a vianočnej romantike, umocnenej žiariacimi stromčekmi… Aj keď to všetko je krásne. Tajomstvo Vianoc stojí na nádeji, ktorá prichádza vo chvíľach beznádeje, spočíva v Božom pokoji, ktorý prichádza do nervozity dnešných čias. Je to Božia moc, ktorá vstupuje do ľudskej slabosti a bezmocnosti voči ťarche života v dnešných časoch. Ježiš je odpoveďou a východiskom na všetko ľudské položenie. Prajem Vám všetkým, drahí moji a modlím sa za to, aby sme načerpali silu a nádej z tajomstva toho malého betlehemského dieťatka. Nech Vás všetkých Pán Boh žehná!

Váš duchovný otec Jozef Fričovský