Archív článkov

Veni Sancte

Pomaly sa blíži začiatok nového školského roku 2011/2012. V tieto dni sa koná v kresťanských chrámoch takzvané Veni Sancte. Je to skrátená forma celého zvolania Veni Sancte Spiritus – Príď Duchu Svätý. Zvolávame Ducha Svätého, ktorý je darcom múdrosti a rozumnosti, ktoré sú veľmi potrebné pri správnom štúdiu.

Hovoríme „pri správnom štúdiu“, pretože študovať neznamená iba naberať svoje vedomosti. Je to schopnosť učiť sa, na základe nadobudnutých vedomostí, lepšie rozumieť Božiemu plánu, túžba objavovať Boha v jeho stvorení a schopnosť žasnúť nad obrovskou Božou múdrosťou. Kresťan, ktorý takto študuje nadobudne postupne túžbu mať účasť na úžasnom Božom pláne s týmto svetom a uvedomuje si svoju zodpovednosť za talenty, ktoré mu Boh zveril. Nie je to egoistické budovanie vlastného Ja, nie je to prostriedok sebeckého karierizmu, alebo nezriadenej túžby po sebarealizácii. Je to uvedomovanie si krásy a veľkosti Božieho stvorenia, žasnutie nad veľkosťou Stvoriteľa, ktorý nás pozýva k spolupráci na dotváraní stvorenia a uvedomenie si zodpovednosti za svoje miesto a úlohu, ktorú má každý z nás v Božom pláne.

Toto všetko by človek – kresťan nezvládol sám. Boh, ktorý v nás prebýva, ten vedie naše myšlienky, On nám dáva dar chápavosti, Jeho Duch Svätý nás učí vidieť súvislosti a mocný Stvoriteľov prst, ktorý zanecháva Božiu pečať v Jeho stvorení.

Preto voláme na začiatku každého školského roka:

Veni Sancte Spiritus – Príď Duchu Svätý

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ[/youtube]

autor: prevzaté z www.brezno.fara.sk