Archív článkov

Veľkonočné sviatky v našej farnosti – 2015

Po období štyridsať dňového pôstu, stíšení sa a prípravy sme aj v našej farnosti spolu prežívali najvýznamnejší kresťanský sviatok, počas ktorého slávenia prežívame umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zelený štvrtok sme slávili omšu na pamiatku Pánovej POSLEDNEJ VEČERE. Veľký piatok je pre nás kresťanov vzácnou pripomienkou smrti Ježiša Krista na kríži. Je to jeden z dní prísneho pôstu.

Obrady Veľkého piatka naplnili náš chrám do posledného miestečka, aby sme tak boli prítomní na umučení nášho Pána. Až do večernej svätej omše sme mali čas svoje prosby a modlitby predniesť a pokľaknúť pri hrobe do ktorého bolo uložené telo nášho Pána Ježiša Krista. Obrad Bielej soboty- vigília vzkriesenia Pána – sa začala o 19.00 po západe slnka. Chrámom sa ozývalo slávnostné Aleluja, za slávnostného spevu a pri plameni požehnanej sviece sme medzi nás prijali v krste novú sestru Luciu a aj my sme si obnovili krstné sľuby. Veľká noc je oslavou vzkriesenia Ježiša Krista a pokladá sa za najdôležitejší kresťanský sviatok. A tak táto veľkonočná nedeľa má neskutočnú príchuť. A naše cesty viedli do chrámu sv. Vavrinca aj Veľkonočný pondelok, aby sme slávili a chváli dielo Najvyššieho…. Sú to dni, ktoré milujem…dni, ktoré ma dokážu spomaliť, viac premýšľať, precítiť bolesť aj utrpenie, znásobiť radosť aj chuť žiť….tešiť sa zo života a ĎAKOVAŤ za dar VIERY.

Janka Dorčáková