Archív článkov

Veľkonočné pohľadnice

img_2882Z veľkonočných pohľadníc ma každý rok dostane nádherné prianie… Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní     a naplní pokojom a dôverou… Pár dní pre nás kresťanov, ktoré dokážu naplniť našu studňu viery. Pár dní, ktoré majú zvláštnu moc. Vytiahnuť nás z každodenného kolobehu povinností, naháňačiek a vyhováraní, odsúvaní duchovna na druhú koľaj. Možno pár zastavení v našom živote, rozjímajúc spolu s Ježišom počas KRÍŽOVEJ CESTY. Možno potešenie a radosti, ktorou nás naplní Biela sobota…Možno nový návod, ako sa opäť začať tešiť z maličkostí života a ďakovať za nádej, za každé prebudenie a deň. A nesmierna sila a veľkosť Veľkonočnej nedele v našich srdciach naplnených radosťou a víťazstvom je každoročný neopakovateľný zázrak našej viery. Prenášaný do našich rodín, na naše pracoviská, medzi našich priateľov a známych . Poďakujme nášmu duchovnému otcom Pavlovi a p. kaplánovi  Petrovi za ich dôstojné sprevádzanie nás týmito sviatočnými chvíľami a nádhernými slovami homílii, ktorými  nás napĺňali a povzbudzovali k prežívaniu radosti a lásky od  Zmŕtvychvstalého Ježiša a ukazovali nám, že  je vždy s Vami. Trpezlivo rozsievali hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista,  pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

[Not a valid template]