Archív článkov

Účasť na verejných bohoslužbách v Revúckej farnosti

Od pondelka 19.04.2021 je dovolené sláviť bohoslužby verejne. Účasť ľudu je však obmedzená na 1 osobu na 15 m2.

V praxi to znamená: Farský kostol v Revúcej – 15 osôb + 1 kňaz, 2 kostolníčky a 2 technici; Kostol v Revúčke – 19 osôb + 1 kňaz; Kostol na M. Zdychave – 12 osôb + 1 kňaz; Kostol v Mokrej Lúke – 10 osôb + 1 kňaz

Negatívny test nie je potrebný. Deti do 10 rokov sa nepočítajú, ale musia byť v doprovode rodičov.

Vchádzať sa bude iba bránou od námestia, pri ktorej sa budú rozdávať lístky a dezinfikovať ruky.