Archív článkov

Tvorivá dielňa v Katolíckej MŠ Sv. Rodiny

SAM_8655Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, lebo on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Pretože 1. adventná nedeľa je už 27.11., opäť sme sa  po dvoch týždňoch stretli v jedálni našej materskej školy. Deti, rodičia, starí rodičia i všetci práce chtiví si prišli vytvoriť svoj adventný veniec.

Ale toto „tvorenie“ nebolo to najdôležitejšie. To NAJ… – bolo vidieť z očí všetkých zúčastnených vnukov a vnučiek, starkých, dedkov a babičiek, mamičiek a ockov: radosť, šťastie, pohodu, spolupatričnosť.

Boli sme tu všetci ako jedna rodina, smiali sme sa, obdivovali prácu nás starších, ale i našich najmenších, hriala nás pri srdci ich radosť a stavali sme akýsi most zjednotenia medzi všetkými zúčastnenými.

V piatok v popoludňajších hodinách nám adventné vence prišiel posvätiť náš pán farár Mgr. Pavel Bodnár, aby sa svetlo prvej adventnej sviece  mohlo naplno rozžiariť v materskej škole i  našich domácnostiach a aby nám pri modlitbe pripomínalo pána Ježiša  a  čím bude svetla z adventných sviec viac, tým bude jeho príchod bližšie.

Erika Václaviková, riaditeľka KMŠ

[Not a valid template]