Archív článkov

Stretnutie mládeže Rožňavského a Muránskeho dekanátu

Kríž je symbolom kresťanstva. Drevo kríža je pre kresťana katolíka stromom života.

Diecézne centrum mládeže sv. Jána Pavla II. pozýva na stretnutie mládeže 

Rožňavského a Muránského dekanátu, ktoré sa uskutoční

  v sobotu 24.5.2014 vo farskom kostole sv. Vavrinca v Revúcej

Program stretnutia

10:00 úvodná modlitba a privítanie mladých, mládežnícke piesne
Prednáška vdp. Marián Feledi, správca farnosti Jelšava
11:00 slávenie svätej omše a homíliu povie Patrik Balázs kaplán v Rimavskej Sobote.
V  závere sv. omše Eucharistická adorácia a modlitba chvál
12:30 posedenie a občerstvenie
14:00 krížová cesta s putovným krížom mládeže a na  záver stretnutia v kostole korunka k Božiemu milosrdenstvu