Archív článkov

Relikvie sv. Cyrila v našej farnosti

Tento týždeň v katolíckom kostole v Revúcej a v Revúčke budeme mať ostatky sv. Cyrila. Tie putujú po Slovensku a teraz po našej diecéze v rámci roka sv. Cyrila a Metoda a prípravy na 1150-te výročie príchodu vierozvestcov do našej krajiny.

Privítanie ostatkov sv. Cyrila bude vo štvrtok o 9:00 hod. Sv. omšu bude sláviť pán farár z Jelšavy, ktorý prinesie ostatky.

Vo štvrtok večer o 17:00 hod. budú ostatky v kostole v Revúčke.

V piatok večer o 18:00 hod. bude v Revúcej v kostole akadémia k sv. Cyrilovi a Metodovi a po nej bude sv. omša.

S ostatkami sv. Cyrila sa rozlúčime v sobotu ráno po sv. omši o 7:30hod a odnesieme ich do Muránskej Lehoty na odpustovú slávnosť Narodenia Panny Márie.

Rímskokatolícka cirkev v Revúcej pozýva na uctenie si zostatkov sv. Cyrila. 

Nakoľko sa so sv. Cyrilom už nemôžeme osobne stretnúť, naskytuje sa nám možnosť stretnúť sa s jeho ostatkami, ktoré nám sprítomňujú jeho osobnosť a dielo. Preto sa im v liturgii prejavuje potrebná úcta.
V prvom rade ide o ich používanie, keď sa ukladajú do oltára, v druhom rade ide o ich úctu, ako v našom prípade.
Výraz relikvie je z latinského reliquiae čiže ostatky. V širokom slova zmysle sú to predmety, ktoré boli v kontakte nejakým spôsobom so svätým alebo blahoslaveným, s jeho oblekom, predmetmi, ktoré používal a zvláštnym spôsobom nástroje pokánia alebo priamo mučeníctva. Hodnota relikvie spočíva v jej úzkom vzťahu s osobou svätca.
V úzkom slova zmysle relikviami sú telo alebo časti z tela kanonizovaného svätca alebo blahoslaveného, uctievaného veriacimi a sú definované telesnými ostatkami.
Uctievanie ostatkov siaha až do staroveku. Cirkev, hoci túto úctu neprikazuje, vždy ju odporúčala. Cirkev tú úctu zviditeľňuje liturgickými obradmi. Medzi ne patrí slávnostné prenesenie tela svätých a putovania k ich hrobom.
Druhý vatikánsky koncil učí, že Cirkev podľa tradície si ctí svätých a má v úcte ich obrazy a autentické relikvie. Kresťanský ľud si uctieva relikvie nie pre ne samé, ale kvôli osobám, ku ktorým majú vzťah.

[Not a valid template]