Archív článkov

Program farského víkendu o povolaniach v Revúcej

Piatok  27.1.2012

16:00- sv. omša v Revúčke s príhovorom O životných povolaniach
16:30- sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša kostol Revúca s príhovorom O životných povolaniach
18:00-  predstavenie tímu pre pastoráciu povolaní, cieľ príchodu a stretnutí
18:30- adorácia – eucharistické požehnanie

 

Sobota 28.1.2012

9:30-  sv. omša kostol Revúca ( pre manželov, rodičov)
10:30-  katechézy v troch skupinách: kostol, fara
–         Deti (do 15 rokov)
–         mládež (nad 15 rokov a dospelí slobodní)
–         dospelí (manželské páry, rodičia, starí rodičia)
14:00-  športové popoludnie pre deti a mládež (šport a súťaže)
16:30-  sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša  kostol  Revúca
18:00-  2 poučné filmy:
–        1 pre deti
–        1 pre mládež

 

Nedeľa 29.1.2012

9:00-  sv. omša s príhovorom pre dospelých
11:00-  sv. omša s príhovorom pre deti a mládež a po nej rozlúčka s farnosťou