Archív článkov

Pravidlá dobrého hádania sa.

1. Keď má problém jeden z partnerov,  je to aj problém toho druhého. Musia sa oň zaujímať spolu.

2. Nečakaj, že partner číta myšlienky. Povedz mu jasne, o čo ti ide.

3. Odpovedaj pravdivo a otvorene, čo si o probléme myslíš. Ale dodaj:  „Môžem sa mýliť. Budem o tvojich dôvodoch uvažovať. Dajme si čas na premyslenie.“

4. Chráň sa toho, aby si svojou argumentáciou druhého zarmútil, zosmiešnil a ponížil.

5. Debatujte vždy o jednej konkrétnej veci.

6. Je neprípustné na výčitku odpovedať inou výčitkou. Tiež nie je prípustné reagovať urážlivým mlčaním, alebo zvyšovaním hlasu, krikom.

7. Máš právo povedať, čo si myslíš. Ale zároveň máš povinnosť pozorne počúvať, čo hovorí druhý a uvažovať, prečo si to tak myslí.

8. Keď upozorňuješ partnera na chybu, tak hneď pripoj pochvalu dobrého. Tým sa uvoľní napätie. Keď k tomu pripojíš aj vlastné chyby, pomôže to vám obom.

8. Užitočnejšie než vyčítať chyby, je pochváliť.

9. Nech nikdy nie je cieľom dohadovania sa osobné víťazstvo, ale nájdenie pravdy.

10. Obaja sa konečne vzdajte polepšovacích, prevychovávacich hádok. Hľadajte pri všetkých sporoch spoločný základ, s čím obaja súhlasíte. A z toho potom vychádzajte.

11. Či bolo vaše dohadovanie vedené správne, poznáte jednoducho: Výsledkom nebude hlbšie roztrpčenie, ale úľava a radosť z novej zhody. Vy dvaja ste predsa spoločníci a nie protivníci.