Archív článkov

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

Image015Pozývame Vás na odpustovú slávnosť Povýšenia Svätého kríža vo filiálnom kostole v Muránskej Zdychave.  V deň slávnosti 14. septembra začneme krížovou cestou o 10:15 hod. po nej bude o 11:00 hod. bude sv. omša v kostole Povýšenia sv. Kríža.

V nedeľu 18. septembra bude krížová cesta o 10:15 hod a sv. omša o 11:00 hod.  Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bude VDp. Jozef Kostolný.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Otvorenie nového školského roka škôlky.

SAM_7640Prázdniny skončili, znova sme sa stretli v našej materskej škole Svätej Rodiny. Na všetkých sme sa veľmi tešiliJ. Aj na krik a  plač nových škôlkárov, ktorí sprevádzajú začiatok školského roka v každej materskej škole.  Je to úplne prirodzené. Deti prichádzajú do nového prostredia, kde musia byť bez rodičov a v kolektíve nových ľudí. Školský rok sa u nás začal 5.9.2011 ráno, ako v každej materskej škole, ale  o  10.00 sme  sa stretli v  kostole na bohoslužbe slova a Veni Sancte, vzývaní Ducha Svätého, aby deti i učiteľov a vychovávateľov sprevádzal svojimi radami a pomocou. Celú bohoslužbu viedol nový správca farnosti a taktiež duchovný správca Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Mgr. Pavel Bodnár.

„Duchu Svätý buď s nami a veď si nás!“

Continue reading

Veni Sancte

Pomaly sa blíži začiatok nového školského roku 2011/2012. V tieto dni sa koná v kresťanských chrámoch takzvané Veni Sancte. Je to skrátená forma celého zvolania Veni Sancte Spiritus – Príď Duchu Svätý. Zvolávame Ducha Svätého, ktorý je darcom múdrosti a rozumnosti, ktoré sú veľmi potrebné pri správnom štúdiu.
Continue reading

Odpuštěním prospíváme především sobě

… zaujalo nás …

Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad.

Velkým pokušením je trvat na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům, a pak označit sám sebe za toho, kdo byl jimi uražen a raněn. Odpuštění proto neosvobozuje pouze druhé, ale také nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.

Continue reading

Začiatok školského roka v škôlke.

Oznamujeme rodičom detí,navštevujúcich Katolícku materskú školu Sv. Rodiny, že prevádzka v materskej škole začína v pondelok 5. 9. 2011 od 6.30 hod.

Erika Václaviková, riaditeľka

Vitajte na obnovenej web stránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Revúca

Vitajte na obnovenej oficiálnej webstránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Revúca. Farnosť Revúca je zasvätená sv. Vavrincovi. Vo farnosti žije 14935 obyvateľov a z toho 5590 rímskokatolíkov. Zároveň má štyri filiálky: Revúčka (Kostol Nanebovzatia Panny Márie), Muránska Zdychava (Kostol Povýšenia sv. Kríža), Mokrá Lúka (Kostol Navštívenia Panny Márie) a Revúcka Lehota (bez katolíckeho kostola). Správcom farnosti je momentálne Mgr. Pavel Bodnár.

Na tejto stránke sa budeme snažiť sprostredkovať vám najaktuálnejšie informácie zo života farnosti. Stránka je v stave „napĺňania“, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Veríme, že každým dňom tam nájdete viac osožných a podnetných informácií.

Admin