Archív článkov

Čo vás zaujalo a obohatilo počas Víkendu o povolaniach?

Tu sú názory niektorých z vás:

IMG_2098V našej farnosti sa cez víkend od 27.1 do 29.1  konal Víkend o životných povolaniach, v ktorom všetci prítomní boli povzbudení k modlitbe za svoje povolanie. Na túto tému boli situované aj sv. omše v ktorých kázeň bola zameraná hlavne na problematiku o životných povolaniach, osobný postreh s tohto víkendu je, že máme aj voľbu svojho povolania obetovať a prosiť aby sme sa dali na správnu cestu k svojmu povolaniu. K tomu nás viedli 2 milé sestričky ktoré mali prednášku a 2 kňazi ktorý svojimi slovami povzbudzovali na sv. omšiach. Na povzbudenie sestričky prednášali krátku, ale trefnú prednášku a na to film ktorý sa presne trafil do tejto tematík, zároveň boli v programe zahrnuté ružence pred sv. omšami, aktivity ako pre deti tak i pre dospelých a mládež pre rodiny a manželov.  Bolo to vhodne poňaté a touto cestou sa chcem aj poďakovať rehoľným sestrám a kňazom za skvelý víkend.

Continue reading

Ekumenické bohoslužby

Nedávno sme prežívali Týždeň modlitieb za jednotu Kresťanov. Tieto naše modlitby chceme zavŕšiť spoločnou Ekumenickou bohoslužbou, tento rok v Evanjelickom kostole v Revúcej v nedeľu 5.2.2012 o 15:00 hod.
Pozývame na spoločné modlitby a stretnutie s veriacimi rôznych vierovyznaní.

Program farského víkendu o povolaniach v Revúcej

Piatok  27.1.2012

16:00- sv. omša v Revúčke s príhovorom O životných povolaniach
16:30- sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša kostol Revúca s príhovorom O životných povolaniach
18:00-  predstavenie tímu pre pastoráciu povolaní, cieľ príchodu a stretnutí
18:30- adorácia – eucharistické požehnanie

 

Sobota 28.1.2012

9:30-  sv. omša kostol Revúca ( pre manželov, rodičov)
10:30-  katechézy v troch skupinách: kostol, fara
–         Deti (do 15 rokov)
–         mládež (nad 15 rokov a dospelí slobodní)
–         dospelí (manželské páry, rodičia, starí rodičia)
14:00-  športové popoludnie pre deti a mládež (šport a súťaže)
16:30-  sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša  kostol  Revúca
18:00-  2 poučné filmy:
–        1 pre deti
–        1 pre mládež

 

Nedeľa 29.1.2012

9:00-  sv. omša s príhovorom pre dospelých
11:00-  sv. omša s príhovorom pre deti a mládež a po nej rozlúčka s farnosťou

Víkend o životných povolaniach

Aké je vaše životné povolanie? Viete to? Rozmýšľate čo ďalej v živote? Chcete sa povzbudiť a posilniť v tom svojom povolaní? Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle na víkend o životných povolaniach.

Traja králi v KMŠ


V období Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy a byty a nad dvere umiestniť nápis. V tomto roku to je 20-G+M+B-12. Tak sa stalo aj v KMŠ. V utorok 10.1.2012 počas náboženstva prišli do KMŠ aj Traja králi, ktorí pomohli nášmu pánovi farárovi Pavlovi Bodnárovi požehnať našu materskú školu, aby všetci, čo sa v nej zrdžiavajú, ako aj celá budova KMŠ boli v novom roku chránení od všetkého zla.

 

Pastiersky list Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, na sviatok Krstu Krista Pána

Rožňavský biskup Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo na sviatok Krstu Pána vydal pre veriacich svojej diecézy pastiersky list, ktorý sa zaoberá problematikou sviatosti krstu. Vysvetľuje v ňom podmienky pre prijatie tejto sviatosti, ako aj záležitosti týkajúce sa rodičov dieťaťa a krstných rodičov. Celý pastiersky list je opretý o vysvetľovanie obradu sviatosti krstu. Môžete si ho prečítať po kliknutí na obrázok biskupského erbu:

 

Celé znenie pastierskeho listu

www.brezno.fara.sk

Kňazské rekolekcie v našej farnosti.

Streda  5.1.2012 bola pre našu farnosť krásnou slávnosťou. V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo, spolu s kňazmi oboch dekanátoch. V homílii poukázal na čítanie z listu sv. apoštola Jána: sme božie deti ak konáme dobre, ak konáme zle, sme deti diabla. Povzbudil nás aby sme konali ako deti Božie. Z evanjelia zdôraznil jednu vetu: Našli sme Mesiáša. Hlavne nás kňazov povzbudil, aby sme našli Mesiáša a odovzdávali ho druhým.

Na záver sv. omše bola adorácia s Eucharistickým požehnaním.

Na farskom úrade sme začali meditáciou, modlitbou a v prednáške nám otec biskup vysvetľoval dôležitosť prípravy na sv. omšu a dôstojnosť liturgického priestoru. Aby sme sväté veci vykonávali sväto.

Novoročné prianie našej farskej rodine.

Aby sa nám lepšie žilo a našej spáse osožilo:
Tri veci sa snaž ovládať: svoje nálady, svoj jazyk, svoje správanie.
Tri veci sa snaž posilňovať: svoju odvahu, svoju láskavosť, svoju vľúdnosť k blížnym.
O tri veci sa usiluj pre seba i pre druhých: zdravie, veselú myseľ, dobrých priateľov.
Troch vecí sa chráň: tvrdosti srdca, precitlivelosti, nevďačnosti.
Tri veci by si mal obdivovať: prírodu, deti a starých ľudí.
Tri veci by si mal rozdávať: almužnu chudobným, útechu trpiacim a pochvalu tým, ktorí si to zaslúžia.

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2011

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutočňuje po sedemnásty raz. Počas svojej 16ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

[Not a valid template]

Continue reading

Tvorivá dielňa v Katolíckej MŠ Sv. Rodiny

SAM_8655Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, lebo on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Pretože 1. adventná nedeľa je už 27.11., opäť sme sa  po dvoch týždňoch stretli v jedálni našej materskej školy. Deti, rodičia, starí rodičia i všetci práce chtiví si prišli vytvoriť svoj adventný veniec. Continue reading

Hlubší význam adventního věnce

Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout požehnání adventního věnce.

Požehnání adventního věnce

Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce. Continue reading

V Bratislave čítajú šesť dní nonstop Sväté písmo

V Bratislave veriaci čítajú šesť dní nonstop Sväté písmo. Ide o jedinečné podujatie s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma, ktoré v hlavnom meste prebieha už po druhýkrát. Pri čítaní sa tento rok v 15-minútových intervaloch vystrieda viac ako 400 čítajúcich, ktorí bez prestávky prečítajú celé Sväté písmo. Continue reading

Pohreb J.E. Mons. Eduarda Kojnoka, rožňavského emeritného biskupa

Zaplnená Katedrála Nanebovzatia Panny Márie sa vo štvrtok 3.11.2011 naposledy rozlúčila s rožňavským emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom.

Zádušnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober spolu s apoštolským nunciom Mons. Mariom Giordana, Mons. Vladimírom Filom, rožňavským diecéznym biskupom a biskupmi z ostatných slovenských diecéz. So zosnulým biskupom sa prišli rozlúčiť kňazi rožňavskej diecézy, rehoľníci a rehoľnice a stovky veriacich z farností celej diecézy, ale aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy. Continue reading

Zomrel rožňavský emeritný biskup J.E. Mons. Eduard Kojnok

Plní kresťanskej nádeje Vám oznamujeme, že dnes, 27. októbra 2011, v skorých ranných hodinách, vo veku 78 rokov, si Pán života a smrti povolal rožňavského emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Kňazskú vysviacku prijal dňa 24. júna 1956, rožňavským diecéznym biskupom sa stal 18. marca 1990, 27.12.2008 Sv. Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.

 

S otcom biskupom sa rozlúčime:

– pohrebnou svätou omšou 3. novembra 2011 o 09:30 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
– svätou omšou s uložením pozostatkov 3. novembra 2011 o 14:30 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Hrnčiarskej Vsi, jeho rodisku.
parte

Tvoje štěstí nespočívá v co největším množství…

Příběh náčelníka Ralpha

Náčelník Ralph je šedesátník, kterého zvolili do svého čela Indiáni z ostrova Vancouver v západní Kanadě. Do své funkce byl zvolen – nezískal ji tedy dědičně po svých předcích. Lidé si ho vybrali pro jeho osobní vlastnosti. Tento člověk mi vyprávěl příběh o tom, co prožil během svého dospívání.

„Živil nás Tichý oceán. Každoročně připlouvala obrovská hejna lososů. Všichni jsme se těšívali, jak vyplujeme na člunech a budeme je lovit. Lososi byli naší zimní potravou. Jednoho roku jsme vypluli časně z rána – ve člunu byl otec, moji dospívající bratři a já. Ryb bylo tolik, že během několika málo hodin byl člun plný lososů. Museli jsme se vrátit. My tři bratři jsme z toho byli nadšení a rychle jsme vykládali lososy z lodi, protože jsme chtěli znovu vyplout a nachytat ještě další.“

Continue reading

Viera mužov

Viera mužov v Cirkvi je veľmi dôležitá. Je iná, ako viera žien a tak, ako v manželskom živote sa žena opiera o svojho muža, ktorý ju chráni a vedie, podobne aj v živote viery Cirkvi doplňuje mužský prvok vieru žien. Pavol hovorí v 1. Kor 11,3: „… chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou každej ženy muž a hlavou Krista Boh.“ Nechcem sa tu zaoberať otázkou kto je komu podriadený, ale z citátu je zrejmé, aké vzťahy sú v Cirkvi a ako sa vzájomne v živote viery ovplyvňujeme a podporujeme. Ak vypadne z tohoto „reťazca“ muž, náboženský život začne mať „divnú“ zoženštilú príchuť a pre mnohých neveriacich, hlavne mužov nie je príťažlivý, ale odpudivý.

Continue reading

Ján Blahovský oslávil 60 rokov života

P1000411Pre našu farnosť Revúca, sú tieto dni veľmi krásne a príjemné. Hoci náš nový pán kaplán Janko Blahovský je tu len niekoľko dní, predsa spoločne spolu s ním prežívame jeho 60. narodeniny.  V nedeľu 16.10.2011 krásnu atmosféru vytvoril spevokol Benedictus z Heľpy spolu s veriacimi s Heľpy a Revúcej. V utorok 18.10.2011 v deň narodenín spolu s kňazmi diecézy poďakoval za 60 rokov života.  Pri sv. omši v deň narodenín mu  prišli zaspievať dôchodcovia v krojoch z Heľpy, kde doteraz pôsobil.

Vyprosujeme mu Veľa Božích milosti, zdravia a radosti z kňazského  života.

 

Continue reading

Odpustová slávnosť v Muránskej Zdychave

IMAG0074Patrí k všeobecným javom, že človek zahŕňa zvláštnou pozornosťou všetko to, čo mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má priamy vzťah k nej. Tak pre manžela, či manželku je snubný prsteň čímsi viac, ako kúsok vzácneho kovu, pretože je symbolom vzájomnej lásky a celoživotnej vernosti. Táto všeľudská citlivosť nachádza svoje miesto a osobitné prejavy aj v duchovnom živote človeka – v náboženstve.
Kríž je v kresťanskom ponímaní symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na kríži zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy. Kríž sa stal symbolom kresťanov od prvých čias, aj keď pre pohanov bol iba opovrhnutiahodným nástrojom popravy. Continue reading

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

Image015Pozývame Vás na odpustovú slávnosť Povýšenia Svätého kríža vo filiálnom kostole v Muránskej Zdychave.  V deň slávnosti 14. septembra začneme krížovou cestou o 10:15 hod. po nej bude o 11:00 hod. bude sv. omša v kostole Povýšenia sv. Kríža.

V nedeľu 18. septembra bude krížová cesta o 10:15 hod a sv. omša o 11:00 hod.  Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bude VDp. Jozef Kostolný.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Otvorenie nového školského roka škôlky.

SAM_7640Prázdniny skončili, znova sme sa stretli v našej materskej škole Svätej Rodiny. Na všetkých sme sa veľmi tešiliJ. Aj na krik a  plač nových škôlkárov, ktorí sprevádzajú začiatok školského roka v každej materskej škole.  Je to úplne prirodzené. Deti prichádzajú do nového prostredia, kde musia byť bez rodičov a v kolektíve nových ľudí. Školský rok sa u nás začal 5.9.2011 ráno, ako v každej materskej škole, ale  o  10.00 sme  sa stretli v  kostole na bohoslužbe slova a Veni Sancte, vzývaní Ducha Svätého, aby deti i učiteľov a vychovávateľov sprevádzal svojimi radami a pomocou. Celú bohoslužbu viedol nový správca farnosti a taktiež duchovný správca Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Mgr. Pavel Bodnár.

„Duchu Svätý buď s nami a veď si nás!“

Continue reading

Veni Sancte

Pomaly sa blíži začiatok nového školského roku 2011/2012. V tieto dni sa koná v kresťanských chrámoch takzvané Veni Sancte. Je to skrátená forma celého zvolania Veni Sancte Spiritus – Príď Duchu Svätý. Zvolávame Ducha Svätého, ktorý je darcom múdrosti a rozumnosti, ktoré sú veľmi potrebné pri správnom štúdiu.
Continue reading

Odpuštěním prospíváme především sobě

… zaujalo nás …

Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad.

Velkým pokušením je trvat na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům, a pak označit sám sebe za toho, kdo byl jimi uražen a raněn. Odpuštění proto neosvobozuje pouze druhé, ale také nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.

Continue reading

Začiatok školského roka v škôlke.

Oznamujeme rodičom detí,navštevujúcich Katolícku materskú školu Sv. Rodiny, že prevádzka v materskej škole začína v pondelok 5. 9. 2011 od 6.30 hod.

Erika Václaviková, riaditeľka