Archív článkov

Oslava Dňa matiek

Milé mamy, mamulienky, mamičky a babičky, pozývame Vás  na oslavu Vášho sviatku, na ktorej chceme vzdať vďaku našim milovaným mamám.
… viac na pozvánke …

 

Májová kresťanská veselica

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Revúca

Vás pozýva na

Kresťanskú májovú veselicu, ktorá sa uskutoční dňa 19.mája 2012 so začiatkom o 19.00 hod v Kultúrnom dome v Revúčke.

Vstupné: 10 €/osoba

Vstupenky si môžete zakúpiť:

– v Katolíckej materskej škole Sv.Rodiny v Revúcej

– u p. Viery Kubejovej v Revúčke

Vstupenky sú zlosovateľné. V cene je: prípitok, večera, minerálka, kapustnica a tombola. Zabávať Vás bude hudobná skupina Rytmus 60.

Tešíme sa na Vás, na príjemné stretnutie s priateľmi a dobrú májovú veselicu. 🙂

P L A G Á T

 

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca bude

SOBOTA 31.3.2012

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 18:00 hod.

Revúčka: od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.

Muránska Zdychava: od 10:00 hod. – do 12:00 hod.

Mokrá Lúka: od 16:00 hod. –  do 16:30 hod.

 

Bože buď milostivý mne hriešnemu …

 

Krížové cesty v našej farnosti.

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, bolo práve dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petra, Juraja, za Máriu, za Luciu… Umrel i za teba! A preto  sa v pôstnom období v piatok a v nedeľu vydávame  spoločne s ním na Krížovú cestu. Odkladáme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežívame s ním túto cestu.

Aj deti z  Katolíckej MŠ sa v utorok 20.3.2012 zúčastnili vo farskom kostole krížovej cesty spolu s pánom farárom Pavlom Bodnárom.

Nezabudnime si vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.

3.pôstna nedeľa

Nedeľa  je vždy významným dňom , avšak pre našu farnosť mala tretia pôstna  nedeľa osobitý význam. Svojim slovom a prítomnosťou nás prišiel na pozvanie pána farára Pavla  Bodnára povzbudiť  otec dominikán fr. Charbel Peter Hric OP, prior košického konventu. Vo svojej kázni nám láskavo pripomínal dôležitosť modlitby, pôstu a skutkov lásky. Odovzdával nás pod ochranu  a moc Ducha Svätého, ktorý jediný nás môže obdariť darmi potrebnými pre náš každodenný život a  dôverou a odovzdanosťou sa do Božích rúk. Skrze jeho slova nás Pán Boh naplnil pokojom  a odhodlaním robiť pre Neho aj MALÉ  VECI S VEĽKOU LÁSKOU.

Preto dúfame, že nás Pán Boh obdarí milosťou a otec dominikán Charbel navštívi opäť našu farnosť. Pán Boh zaplať 

Kresťanská fašiangová veselica

008“ Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti….“ spieva sa v piesni.  Preto ho treba využiť, zabaviť sa, stretnúť sa  s priateľmi.

V sobotu  11.2.2012 sa  vo Vega clube  stretli mladší aj starší z našej farnosti, ktorí sa prišli zabaviť  na Kresťanskej fašiangovej veselici.  Veselicu  otvorili pán Emanuel Goliáš a náš pán farár Pavel Bodnár zvonením na zvonce. Do tanca nám už tradične hrala hudobná skupina Rytmus 60. Pri dobrej zábave, veselom súťažení, tombole, kapustnici i šiškách sme sa pretancovali do skorých ranných hodín.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, sponzorom i Vám, ktorí ste vytvorili príjemné spoločenstvo.

Veselý večer je prospešnejší ako tuba nervového lieku, preto na záver treba dodať, že na takéto podujatia sa vždy oplatí prísť.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

[Not a valid template]

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 20. svetovému dňu chorých 2012

Na spomienku Panny Márie Lurdskej sa v našej farnosti, počas sv. omše, vysluhovala sviatosť pomazania chorých. Okolo 80 veriacich prijalo s vierou  sviatosť chorých. Bolo to potešujúce a povzbudzujúce pre všetkých chorých.

V dnešný deň sa všetkým chorým prihovoril aj Svätý Otec Benedikt XVI. Jeho celé znenie uvádzame:

„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila (Lk 17, 19)

Drahí bratia a sestry!

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť 11. februára 2012, na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, by som chcel opäť potvrdiť svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým, či už sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach alebo sa o nich starajú v rodinách, a tiež starosť a lásku celej Cirkvi voči každému z nich. Veľkodušným a láskyplným prijatím každého ľudského života – no predovšetkým toho slabého a chorého – vyjadruje kresťan dôležitú stránku svojho evanjeliového svedectva, podľa príkladu Krista, ktorý sa skláňal k telesnému a duchovného utrpeniu človeka, aby ho uzdravil. Continue reading

40dní online!

Ide o tretí ročník projektu, ktorý pomáha ľuďom prežiť tradičné pôstne obdobie netradičným spôsobom. Už dvakrát bol realizovaný počas pôstneho obdobia, v roku 2010 vo farnosti Žilina-Solinky, v roku 2011 spolu s farnosťou Kláštor pod Znievom. Stretol sa so záujmom veriacich i neveriacich ľudí. Cez internet môžeme osloviť predovšetkým mladých ľudí, ktorých je potrebné učiť k správnemu využívaniu média – internetu. Počas pôstu môžete na tejto internetovej stránke nájsť každý deň evanjelium so zamyslením, súťažné úlohy a kvízy, piesne a odpovede na otázky. Taktiež detské okienko s maľovankou krížovej cesty a svätý ruženec so zamysleniami. Po registrácii budú sprístupnené všetky aktivity a informácie. Každá aktivita bude ohodnotená bodmi, ktoré každý používateľ uvidí po prihlásení. Continue reading

Ozvena z farského víkendu v Revúcej.

IMG_2101Na začiatku by som chcel veľmi poďakovať pánovi farárovi za ochotu prijať tím pre pastoráciu povolaní vo farnosti aj za to že nás dobre uhostil.

Ďalej by som chcel vyzdvihnúť prítomnosť všetkých farníkov, ktorí odpovedali na naše pozvanie a zapojili sa do programu, s ktorým sme medzi vás prišli. Ďakujeme mladším aj starším, ktorým nie je ľahostajný ich život ani život mladých, ktorí sú na križovatke svojej  životnej cesty.

Cieľom nášho pobytu u Vás bolo priblížiť dôležitosť modlitby a aj uvažovanie nad správnou životnou voľbou budúceho životného partnera, či tiež odovzdania sa do Božich rúk v zasvätenom živote alebo aj dobrého životného štýlu v posväcujúcej milosti pred Pánom, skrze časté príjimnie sviatosti zmierenia a sv. Prijímania.

Veríme, že naše príhovory počas sv. Omší, osobné svedectvo života pozvaných hostí, či tiež ponúknutý hodnotný film oslovili prítomných farníkov k väčšiemu odhodlaniu pre boj o kvalitnejší kresťanský život vo farnosti a tiež pre osobné rozhonutia.

 

S kresťanským pozdravom a modlibou ostáva
Páter Peter Klubert – pallotín

 

Čo vás zaujalo a obohatilo počas Víkendu o povolaniach?

Tu sú názory niektorých z vás:

IMG_2098V našej farnosti sa cez víkend od 27.1 do 29.1  konal Víkend o životných povolaniach, v ktorom všetci prítomní boli povzbudení k modlitbe za svoje povolanie. Na túto tému boli situované aj sv. omše v ktorých kázeň bola zameraná hlavne na problematiku o životných povolaniach, osobný postreh s tohto víkendu je, že máme aj voľbu svojho povolania obetovať a prosiť aby sme sa dali na správnu cestu k svojmu povolaniu. K tomu nás viedli 2 milé sestričky ktoré mali prednášku a 2 kňazi ktorý svojimi slovami povzbudzovali na sv. omšiach. Na povzbudenie sestričky prednášali krátku, ale trefnú prednášku a na to film ktorý sa presne trafil do tejto tematík, zároveň boli v programe zahrnuté ružence pred sv. omšami, aktivity ako pre deti tak i pre dospelých a mládež pre rodiny a manželov.  Bolo to vhodne poňaté a touto cestou sa chcem aj poďakovať rehoľným sestrám a kňazom za skvelý víkend.

Continue reading

Ekumenické bohoslužby

Nedávno sme prežívali Týždeň modlitieb za jednotu Kresťanov. Tieto naše modlitby chceme zavŕšiť spoločnou Ekumenickou bohoslužbou, tento rok v Evanjelickom kostole v Revúcej v nedeľu 5.2.2012 o 15:00 hod.
Pozývame na spoločné modlitby a stretnutie s veriacimi rôznych vierovyznaní.

Program farského víkendu o povolaniach v Revúcej

Piatok  27.1.2012

16:00- sv. omša v Revúčke s príhovorom O životných povolaniach
16:30- sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša kostol Revúca s príhovorom O životných povolaniach
18:00-  predstavenie tímu pre pastoráciu povolaní, cieľ príchodu a stretnutí
18:30- adorácia – eucharistické požehnanie

 

Sobota 28.1.2012

9:30-  sv. omša kostol Revúca ( pre manželov, rodičov)
10:30-  katechézy v troch skupinách: kostol, fara
–         Deti (do 15 rokov)
–         mládež (nad 15 rokov a dospelí slobodní)
–         dospelí (manželské páry, rodičia, starí rodičia)
14:00-  športové popoludnie pre deti a mládež (šport a súťaže)
16:30-  sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša  kostol  Revúca
18:00-  2 poučné filmy:
–        1 pre deti
–        1 pre mládež

 

Nedeľa 29.1.2012

9:00-  sv. omša s príhovorom pre dospelých
11:00-  sv. omša s príhovorom pre deti a mládež a po nej rozlúčka s farnosťou

Víkend o životných povolaniach

Aké je vaše životné povolanie? Viete to? Rozmýšľate čo ďalej v živote? Chcete sa povzbudiť a posilniť v tom svojom povolaní? Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle na víkend o životných povolaniach.

Traja králi v KMŠ


V období Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy a byty a nad dvere umiestniť nápis. V tomto roku to je 20-G+M+B-12. Tak sa stalo aj v KMŠ. V utorok 10.1.2012 počas náboženstva prišli do KMŠ aj Traja králi, ktorí pomohli nášmu pánovi farárovi Pavlovi Bodnárovi požehnať našu materskú školu, aby všetci, čo sa v nej zrdžiavajú, ako aj celá budova KMŠ boli v novom roku chránení od všetkého zla.

 

Pastiersky list Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, na sviatok Krstu Krista Pána

Rožňavský biskup Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo na sviatok Krstu Pána vydal pre veriacich svojej diecézy pastiersky list, ktorý sa zaoberá problematikou sviatosti krstu. Vysvetľuje v ňom podmienky pre prijatie tejto sviatosti, ako aj záležitosti týkajúce sa rodičov dieťaťa a krstných rodičov. Celý pastiersky list je opretý o vysvetľovanie obradu sviatosti krstu. Môžete si ho prečítať po kliknutí na obrázok biskupského erbu:

 

Celé znenie pastierskeho listu

www.brezno.fara.sk

Kňazské rekolekcie v našej farnosti.

Streda  5.1.2012 bola pre našu farnosť krásnou slávnosťou. V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo, spolu s kňazmi oboch dekanátoch. V homílii poukázal na čítanie z listu sv. apoštola Jána: sme božie deti ak konáme dobre, ak konáme zle, sme deti diabla. Povzbudil nás aby sme konali ako deti Božie. Z evanjelia zdôraznil jednu vetu: Našli sme Mesiáša. Hlavne nás kňazov povzbudil, aby sme našli Mesiáša a odovzdávali ho druhým.

Na záver sv. omše bola adorácia s Eucharistickým požehnaním.

Na farskom úrade sme začali meditáciou, modlitbou a v prednáške nám otec biskup vysvetľoval dôležitosť prípravy na sv. omšu a dôstojnosť liturgického priestoru. Aby sme sväté veci vykonávali sväto.

Novoročné prianie našej farskej rodine.

Aby sa nám lepšie žilo a našej spáse osožilo:
Tri veci sa snaž ovládať: svoje nálady, svoj jazyk, svoje správanie.
Tri veci sa snaž posilňovať: svoju odvahu, svoju láskavosť, svoju vľúdnosť k blížnym.
O tri veci sa usiluj pre seba i pre druhých: zdravie, veselú myseľ, dobrých priateľov.
Troch vecí sa chráň: tvrdosti srdca, precitlivelosti, nevďačnosti.
Tri veci by si mal obdivovať: prírodu, deti a starých ľudí.
Tri veci by si mal rozdávať: almužnu chudobným, útechu trpiacim a pochvalu tým, ktorí si to zaslúžia.

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2011

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutočňuje po sedemnásty raz. Počas svojej 16ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

[Not a valid template]

Continue reading

Tvorivá dielňa v Katolíckej MŠ Sv. Rodiny

SAM_8655Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, lebo on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Pretože 1. adventná nedeľa je už 27.11., opäť sme sa  po dvoch týždňoch stretli v jedálni našej materskej školy. Deti, rodičia, starí rodičia i všetci práce chtiví si prišli vytvoriť svoj adventný veniec. Continue reading

Hlubší význam adventního věnce

Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout požehnání adventního věnce.

Požehnání adventního věnce

Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce. Continue reading

V Bratislave čítajú šesť dní nonstop Sväté písmo

V Bratislave veriaci čítajú šesť dní nonstop Sväté písmo. Ide o jedinečné podujatie s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma, ktoré v hlavnom meste prebieha už po druhýkrát. Pri čítaní sa tento rok v 15-minútových intervaloch vystrieda viac ako 400 čítajúcich, ktorí bez prestávky prečítajú celé Sväté písmo. Continue reading

Pohreb J.E. Mons. Eduarda Kojnoka, rožňavského emeritného biskupa

Zaplnená Katedrála Nanebovzatia Panny Márie sa vo štvrtok 3.11.2011 naposledy rozlúčila s rožňavským emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom.

Zádušnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober spolu s apoštolským nunciom Mons. Mariom Giordana, Mons. Vladimírom Filom, rožňavským diecéznym biskupom a biskupmi z ostatných slovenských diecéz. So zosnulým biskupom sa prišli rozlúčiť kňazi rožňavskej diecézy, rehoľníci a rehoľnice a stovky veriacich z farností celej diecézy, ale aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy. Continue reading

Zomrel rožňavský emeritný biskup J.E. Mons. Eduard Kojnok

Plní kresťanskej nádeje Vám oznamujeme, že dnes, 27. októbra 2011, v skorých ranných hodinách, vo veku 78 rokov, si Pán života a smrti povolal rožňavského emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Kňazskú vysviacku prijal dňa 24. júna 1956, rožňavským diecéznym biskupom sa stal 18. marca 1990, 27.12.2008 Sv. Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.

 

S otcom biskupom sa rozlúčime:

– pohrebnou svätou omšou 3. novembra 2011 o 09:30 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
– svätou omšou s uložením pozostatkov 3. novembra 2011 o 14:30 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Hrnčiarskej Vsi, jeho rodisku.
parte

Tvoje štěstí nespočívá v co největším množství…

Příběh náčelníka Ralpha

Náčelník Ralph je šedesátník, kterého zvolili do svého čela Indiáni z ostrova Vancouver v západní Kanadě. Do své funkce byl zvolen – nezískal ji tedy dědičně po svých předcích. Lidé si ho vybrali pro jeho osobní vlastnosti. Tento člověk mi vyprávěl příběh o tom, co prožil během svého dospívání.

„Živil nás Tichý oceán. Každoročně připlouvala obrovská hejna lososů. Všichni jsme se těšívali, jak vyplujeme na člunech a budeme je lovit. Lososi byli naší zimní potravou. Jednoho roku jsme vypluli časně z rána – ve člunu byl otec, moji dospívající bratři a já. Ryb bylo tolik, že během několika málo hodin byl člun plný lososů. Museli jsme se vrátit. My tři bratři jsme z toho byli nadšení a rychle jsme vykládali lososy z lodi, protože jsme chtěli znovu vyplout a nachytat ještě další.“

Continue reading