Archív článkov

Ozvena z farského víkendu v Revúcej.

IMG_2101Na začiatku by som chcel veľmi poďakovať pánovi farárovi za ochotu prijať tím pre pastoráciu povolaní vo farnosti aj za to že nás dobre uhostil.

Ďalej by som chcel vyzdvihnúť prítomnosť všetkých farníkov, ktorí odpovedali na naše pozvanie a zapojili sa do programu, s ktorým sme medzi vás prišli. Ďakujeme mladším aj starším, ktorým nie je ľahostajný ich život ani život mladých, ktorí sú na križovatke svojej  životnej cesty.

Cieľom nášho pobytu u Vás bolo priblížiť dôležitosť modlitby a aj uvažovanie nad správnou životnou voľbou budúceho životného partnera, či tiež odovzdania sa do Božich rúk v zasvätenom živote alebo aj dobrého životného štýlu v posväcujúcej milosti pred Pánom, skrze časté príjimnie sviatosti zmierenia a sv. Prijímania.

Veríme, že naše príhovory počas sv. Omší, osobné svedectvo života pozvaných hostí, či tiež ponúknutý hodnotný film oslovili prítomných farníkov k väčšiemu odhodlaniu pre boj o kvalitnejší kresťanský život vo farnosti a tiež pre osobné rozhonutia.

 

S kresťanským pozdravom a modlibou ostáva
Páter Peter Klubert – pallotín