Archív článkov

Odpustová slávnosť sv. Vavrinca

Dni 10. – 11. august sa v Revúckej farnosti niesli v znamení osláv hlavného patróna kostola, farnosti, ale i celého mesta – sv. Vavrinca, diakona. Keďže deň sviatku tohto svätca pripadol na sobotu, mohli tak veriaci prežiť sobotný večer o čosi slávnostnejšie než inokedy. Večernú svätú omšu totiž celebroval vsdp. ThLic. Vladimír Vojtašák, pôsobiaci ako dekan v Heľpe,  ktorý v kázni povzbudil veriacich k pripravenosti odpúšťať, prejavovať lásku a postaviť sa za Kristovu pravdu. Slávnostnú atmosféru liturgie umocnili anjelské hlasy vokálneho súboru Gregoriana z Košíc, ktorý po svätej omši ponúkol veriacim prednes spevov od gregoriánskeho chorálu, cez barokové skladby až po diela moderných skladateľov. Milou pozornosťou zo strany spevákov bolo to, že si pripravili a hneď ako prvú zaspievali antifónu k sv. Vavrincovi. Svojím spevom prispeli k oslave Boha aj počas nedeľnej odpustovej svätej omši, ktorú celebroval vzácny hosť v osobe vsdp. Ambróza Martina Štrbáka, O. Praem., jasovského opáta. Vo svojej kázni zdôraznil rozmer služby v našich každodenných životoch vo vzťahu k ľuďom, s ktorými žijeme či ktorých stretávame. Svojou prítomnosťou nás poctila aj pani primátorka MVDr. Eva Cireňová. Všetkým vzácnym hosťom, ktorí svojou prítomnosťou, slovom či spevom prispeli k duchovnému i kultúrnemu obohateniu veriacich našej farnosti úprimne ďakujeme a vyprosujeme hojnosť nebeských darov i pomoc a ochranu nášho patróna sv. Vavrinca.

                                                                                              Martin Bunda, bohoslovec

[Not a valid template]