Archív článkov

Odpustová slávnosť sv. Vavrinca


Dňa 14. augusta sa v Revúckej farnosti opäť po roku stretli veriaci v znamení osláv hlavného patróna kostola, farnosti, ale i celého mesta – sv. Vavrinca, diakona. Odpustová slávnosť. Dve slová, ktoré pre nás veriacich nemajú znamenať povinnosť návštevy chrámu, ale túžbu byť bližšie, byť čistejší a milovať. Slávnostnú svätú omšu celebroval kňaz ThDr. Ján Buc – a podal nám všetkým svedectvo, ako je stále viac a viac nadšený z Boha a jeho lásky. My ľudia si často chceme vysvetľovať veci podľa toho ako to vyhovuje nám a tak sa veľmi ľahko zamotáme v sieti hriechu a zo svojho vnútra vypudíme pokoj. Vyhovárame sa na dobu, ale každé to obdobie malo aj lepšie, aj ťažšie chvíle. Náš patrón sv. Vavrinec však zostal pokojný až do konca a celý čas sa modlil. Dokonca povedal svojim katom: „Nevidíte, že polovica môjho tela je už upečená? Obráťte ma aj na druhú stranu, aby ste sa mohli najesť z môjho tela!“ Kde je náš pokoj, kde sa strácajú naše modlitby? Ak by sme aspoň pár vecí, ktoré odzneli z úst skvelého kazateľa dokázali preniesť za brány nášho chrámu, do našich zamestnaní , škôl, rodín, medzi našich priateľov a známych, mala pre nás táto odpustová slávnosť veľký význam… Šanca na lepší, pokojnejší a láskou kresťana popretkávaný život. Ďakujeme zo srdca spolužiakovi pána dekana Jankovi Bucovi za jeho slová živej viery, našim duchovným otcom a každému, kto len maličkou kvapkou prispel k tejto vzácnej slávnosti.
Pridávame možnosť vypočuť si slávnostnú kázeň. Stiahnete si ju po kliknutí na link: