Archív článkov

Nový pán kaplán v našej farnosti

V sobotu 16. júna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave kňazská vysviacka, pri ktorej z rúk rožňavského biskupa Mons. Vladimíra Fila prijal rád kňazstva dp. Mgr. Peter Vlasatý. V príhovore mu svätiteľ pripomenul jeho úlohy, ktoré sú mu zverené ako kňazovi pri ohlasovaní a šírení Evanjelia a Božieho Kráľovstva. Sme radi, že dp. Mgr. Peter Vlasatý začal od 1. júla  vykonávať svoju kňazskú službu v našej farnosti. Prajeme mu, nech ho teda Pán Boh, ktorému sa rozhodol slúžiť napĺňa radosťou a odhodlaním pre všetko, do čoho ho pozve.

Zároveň ďakujeme pánovi kaplánovi Jánovi Blahovskému za jeho službu v našej farnosti a na novom mieste mu prajeme veľa zdravia a Božích milostí.