Archív článkov

Novoročné prianie našej farskej rodine.

Aby sa nám lepšie žilo a našej spáse osožilo:
Tri veci sa snaž ovládať: svoje nálady, svoj jazyk, svoje správanie.
Tri veci sa snaž posilňovať: svoju odvahu, svoju láskavosť, svoju vľúdnosť k blížnym.
O tri veci sa usiluj pre seba i pre druhých: zdravie, veselú myseľ, dobrých priateľov.
Troch vecí sa chráň: tvrdosti srdca, precitlivelosti, nevďačnosti.
Tri veci by si mal obdivovať: prírodu, deti a starých ľudí.
Tri veci by si mal rozdávať: almužnu chudobným, útechu trpiacim a pochvalu tým, ktorí si to zaslúžia.