Archív článkov

Muránska Zdychava – odpustová slávnosť

Začiatok septembra nám každý rok ponúka nedeľu naplnenú odpustovou slávnosťou. Tento rok 13.09.2015 sme sa v objatí slnečných lúčov stretli, aby sme obetovali svoje životné kríže opäť tu, pod krížom v kostole Muránskej Zdychavy. Oslávili sme spolu 25. výročie posvätenia základného kameňa tohto neba sa dotýkajúceho chrámu sv. otcom Jánom Pavlom II a 20 rokov od posvätenia chrámu. Bolo vzácnosťou, že náš pán dekan Pavel Bodnár ako celebranta odpustovej slávnosti prizval vdp. farára Juraja Rybanského, ktorý sa nemalým úsilím pričinil, aby bol tento chrám dokončený a posvätený. Roky utiekli, ale veriaci sa v spomienkach radi vrátili do čias, keď chrám začal písať svoju históriu. Sv. omši predchádzala pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY, ktorá nás svojimi zastaveniami preniesla rozjímaniami o živote až hore k chrámu. Každý, kto prišiel musel ďakovať za ten dar života. Pán kaplán Martin Trojan nepotreboval ani mikrofón, aby jeho slová rozzvučali naše vnútro. Sv .omša doprevádzaná spevom folkloristov z obce, plná modlitieb, bohatá na SLOVO BOŽIE naplnila naše srdcia a nádrže viery až po okraj…Nejedno oko i opláchla slza. Kristov kríž…. Ten pohľad na Kristov kríž, vždy keď cítime, že nás zlákal hriech tohto sveta a my sme zase spadli…. Znovu a znovu však máme možnosť pristúpiť ku krížu, k sviatosti zmierenia, aby sme boli uzdravení Božou mocou. Zdola pozerajúc na veľkú nádej, silu a moc nášho Spasiteľa…

Janka Dorčaková