Archív článkov

Letný kresťanský tábor pre deti 2018

V dňoch 8. až 10. augusta 2018 sa v našej farnosti uskutočnil letný kresťanský tábor pre deti od 6 do 13 rokov, témou ktorého bolo hľadanie Božieho kráľovstva.

 

 

 

 

 

 

Účastníci tábora sa ocitli v kráľovstve napadnutom nepriateľom, pričom ich úlohou bolo nepriateľa nájsť a poraziť. V duchu Efezanom 6  si malí Boží bojovníci pripravili Božiu výzbroj – opasok pravdy, pancier spravodlivosti, pohotovosť pre evanjelium, prilbu spásy a meč Ducha. Takto vyzbrojení  sa vydali na niekoľko dobrodružných výprav, počas ktorých čakalo na deti mnoho športových či tvorivých úloh. 

Na záver nechýbal ani spoločný výlet do tunela v Slavošovciach, kde sa deťom podarilo nepriateľa poraziť a kráľovstvo oslobodiť. Samozrejmosťou boli každodenné detské sväté omše, na ktorých sa deti prezentovali ako zdatní speváci či lektori. Môžeme skonštatovať, že deti odchádzali z tábora obohatené nielen o spoločné zážitky a úsmevné príhody, ale aj o nové priateľstvá.

 

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a organizácie letného tábora, alebo ho finančne či materiálne podporili. Veríme, že o rok sa v plnej sile opäť stretneme a tradícia letných kresťanských táborov bude v našej farnosti pokračovať.