Archív článkov

Krížové cesty v našej farnosti.

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, bolo práve dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petra, Juraja, za Máriu, za Luciu… Umrel i za teba! A preto  sa v pôstnom období v piatok a v nedeľu vydávame  spoločne s ním na Krížovú cestu. Odkladáme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežívame s ním túto cestu.

Aj deti z  Katolíckej MŠ sa v utorok 20.3.2012 zúčastnili vo farskom kostole krížovej cesty spolu s pánom farárom Pavlom Bodnárom.

Nezabudnime si vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.