Archív článkov

Kňazské rekolekcie v našej farnosti.

Streda  5.1.2012 bola pre našu farnosť krásnou slávnosťou. V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo, spolu s kňazmi oboch dekanátoch. V homílii poukázal na čítanie z listu sv. apoštola Jána: sme božie deti ak konáme dobre, ak konáme zle, sme deti diabla. Povzbudil nás aby sme konali ako deti Božie. Z evanjelia zdôraznil jednu vetu: Našli sme Mesiáša. Hlavne nás kňazov povzbudil, aby sme našli Mesiáša a odovzdávali ho druhým.

Na záver sv. omše bola adorácia s Eucharistickým požehnaním.

Na farskom úrade sme začali meditáciou, modlitbou a v prednáške nám otec biskup vysvetľoval dôležitosť prípravy na sv. omšu a dôstojnosť liturgického priestoru. Aby sme sväté veci vykonávali sväto.