Archív článkov

Jasličková slávnosť 2013

„Rodina je miestom lásky a života, miestom, kde sa rodí život.“ Ján Pavol II.

sam_3218V 1.nedeľu po Narodení Pána slávime v Cirkvi sviatok Svätej rodiny.

Významný deň pre veriacich i neveriacich na celom svete a osobitným spôsobom veľký deň pre našu farnosť, ktorej materskú školu má pod patronátom práve Svätá Rodina – vzor lásky a jednoty!

„Náš“ sviatok sme oslávili „ako inak“ spoločne, rodinne….s našimi kňazmi, mladými zo spoločenstva, s našimi  rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi….jednoducho so všetkými, ktorých nás v jedno spája láska Pána Ježiša. Presne tak, ako spievali naši škôlkari vo svojej rodinnej hymne. Naši kňazi nám sprostredkovali radostnú zvesť cez bohoslužbu slova, ktorú  dopĺňali tóny hudobných nástrojov, vianočné vinše a koledy.

Deťúrence podali túto radostnú zvesť o narodení Božieho Syna naozaj výnimočným a sebevlastným, spôsobom, ktorý vyčaril úsmev zrejme na každej tvári J Niektorí oslávili Boha improvizovanou choreografiou s papierovými „ponpónmi“, iní zas precíteným divadelným prednesom a všetci spolu fantastickým, srdečným a prenikajúcim spevomJ Hlavnú úlohu hrala ich úprimnosť a bezprostrednosť, ktorá k deťom neodmysliteľne patrí a ktorá sa Bohu určite páčila J Máme sa od nich čo učiť! J

…aj Ježiš svojim učeníkom povedal: “Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Mt 18, 3

Tento rok sme oslávili sviatok Svätej Rodiny aj skutkom lásky k blížnemu……podporou 18. ročníka projektu Dobrá novina.“ …lebo veselého darcu Boh miluje.“ 2 Kor, 9, 7

Vo vianočnom období deti v mestách a dedinách na celom Slovensku ohlasujú pod mottom „Podajme ruku deťom“ radostnú zvesť o narodení Pána a stávajú sa tak poslami nádejeJ Cieľom projektu je pomôcť deťom vo farnosti hlbšie prežiť narodenie Pána, upevniť farské spoločenstvo cez spoločnú aktivitu farnosti a spoločne si uvedomiť, že sú krajiny v ktorých sa majú deti omnoho horšie, ako naše deti,  krajiny v ktorých musia denne bojovať o prežitie. Sú to deti  na africkom kontinente, ktoré  mnohokrát o svoje rodiny a rodičov prišli z dôvodu zlých životných podmienok. Tento rok podporujeme najväčšiu menšinu sveta. Najchudob­nejších z chudobných. Deti s postihnu­tím. Postihnutie majú najmä preto, lebo sú chudobní a chudobnými zostávajú, lebo majú postihnutie.

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty hovorí : “ Po celom svete je veľké utrpenie a obrovský hlad…po láske.  Urobme si preto vo svojom srdci priestor pre skutky lásky k blížnemu….nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. Robme malé veci s veľkou láskou! Vnesme teda s lásky modlitbu do svojich rodín, prineste ju svojim malým deťom! Naučte ich modliť sa.  Dieťa, ktoré sa modlí, je šťastným dieťaťom. Rodina, ktorá sa modlí, je zjednotenou rodinou.“

Svätá Rodina, oroduj za nás!

Mgr. Lucia Székelyová

[Not a valid template]