Archív článkov

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2011

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutočňuje po sedemnásty raz. Počas svojej 16ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

[Not a valid template]

Na zbierku Dobrá novina sa vlani vyzbieralo 848 477 eur, z ktorých bolo podporených 32 projektov v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii. Peniaze od slovenských darcov pomohli napríklad deťom ulice, postihnutým deťom a ženám v Keni, ale tiež ľuďom, ktorí trpia nedostatkom vody v polopúštnom regióne Turkana. V južnom Sudáne podporila Dobrá novina prevádzku nemocníc, v Etiópii vzdelávanie detí a žien, v Ugande podporuje siroty, ktorých rodičia zomreli na aids.

V tohtoročnom 17. Ročníku je  Dobrá novina zameraná zvlášť na Južný Sudán, ktorý sa v júli tohto roku osamostatnil a stal sa tak najnovším a zároveň jedným z najchudobnejších štátov sveta. Dobrá novina sa zaviazala podporiť výstavbu detského oddelenia v nemocnici v Marial Lou, ktorú pôvodne založili vo vojne Lekári bez hraníc.

Do tohtoročného koledovania sa opäť zapojili aj deti z Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny. Na sviatok sv. Štefana sme sa zišli vo farskom kostole na jasličkovej pobožnosti, ktorá je spojená s koledníckou akciou Dobrá novina. Deti si pripravili básničky a pesničky, spevokol zaspieval koledy, konali sme krátku pobožnosť pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou, náš bohoslovec Martin spoločne s pánom farárom Pavlom Bodnárom informovali  o Dobrej novine. Prítomní mohli tento projekt podporiť hneď na jasličkovej pobožnosti, ostatní tak môžu urobiť v nasledujúcich dňoch dobrovoľným príspevkom do pokladničky nachádzajúcej sa vo farskom kostole pri jasličkách. Po skončení pobožnosti sa deti, rodičia, mladí stretli na príjemnom posedení na fare v Revúcej, kde pre nás pripravil malé pohostenie náš pán farár Pavel.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispejú a pomôžu podporiť projekty v Južnom Sudáne.