Archív článkov

Ekumenická pobožnosť 2015

Je už tradíciou, že v čase na prelome prvých mesiacov roka sa v našom meste stretávajú zástupcovia cirkví a veriaci v jednom z kostolov v Revúcej. V nedeľu 01.02.2015 sa slovo „ ekumenický“ uviedlo do praxe v Rímsko-katolíckom kostole sv. Vavrinca, kde sa o pätnástej hodine stretli veriaci, ktorí v modlitbách, prosbách a spevom zjednotili svoju vieru a spoločne sa pod krídlami svojich duchovných stíšili, spomalili, ďakovali aj prosili o živú vodu a posilnenie do ďalších dní.
Stretnutie otvoril p. dekan Rímsko-katolíckej cirkvi v Revúcej Pavel Bodnár a v chráme ďalej privítal pani zborovú farárku Danicu Hudecovú z ECAV v Revúcej, p. Jozefa Joachíma kazateľa cirkvi Avdentistov siedmeho dňa, p. farárku Pirosku Zsámbok z Reformovanej kresťanskej cirkvi z Hucína , kazateľa Timoteja Hanesa z Bratskej jednoty baptistov z Revúckej Lehoty a p. kaplána Tomáša Székelyho a všetkých veriacich, ktorí si našli cestu do chrámu. Súrodenci Joachímovci a skvelý spevokol Bratskej jednoty baptistov nás potešili svojim nádherným spevom a spríjemnili nám tak toto popoludnie. V duchu modlitieb, prosieb, rozjímaní a spevu. Na záver pani primátorka mesta MVDr. Eva Cireňová, poďakovala predstaviteľom jednotlivých cirkví za obetavú a každodennú prácu, ktorú pre toto mesto vykonávajú. Vyjadrila presvedčenie, že budú naďalej vo svojej práci pokračovať a ich spolupráca s mestom, bude ľudí veriacich i neveriacich spájať a v tejto ťažkej dobe nám ponúknu svoju duchovnú oporu. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.

Janka Dorčáková

[Not a valid template]