Archív článkov

Ekumenická bohoslužba

sam_3426Ježiš povedal: „Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

V nedeľu 27.1.2013 sa v Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Revúcej konala ekumenická bohoslužba pod názvom „Čo žiada od nás Boh?“

Na bohoslužbe sa zúčastnili predstavitelia a veriaci rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, reformovanej kresťanskej cirkvi, bratskej jednoty baptistov a cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Predstavitelia cirkví sa spolu s veriacimi modlili za dar jednoty. Stretli  sa v duchu tolerancie a zmierenia, ale predovšetkým v láske ako bratia a sestry. Modlitby boli doplnené spevmi spevokolov jednotlivých cirkví. Veľký duchovný zážitok  prežívali veriaci vtedy, keď  sa počas modlitby pochytali za ruky a vytvorili ľudskú reťaz jednoty a solidarity.

Ekumenické zhromaždenie pozdravila aj pani primátorka mesta MVDR. Eva Cireňová, ktorá poďakovala pánovi farárovi Mgr. Pavlovi Bodnárovi ako hlavnému duchovnému otcovi, ktorý tento rok pripravoval  a viedol túto ekumenickú bohoslužbu.

Pán Boh zaplať za milé stretnutie všetkých veriacich!

 Bc. Magdaléna Ďurove
učiteľka Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny

[Not a valid template]