Archív článkov

Ďakovná svätá omša

Mesiac Jún je časom kňazských vysviacok. Aj náš pán farár Mgr. Pavel Bodnár v týchto dňoch oslavoval 15. výročie svojej kňazskej vysviacky. Spolu s ním mali veriaci farnosti možnosť ďakovať za dar kňazstva v ďakovnej svätej omši, slávenej vo štvrtok dňa 21. júna 2012. Do Revúcej prišiel osláviť svoje jubileum aj vdp. Mgr. Pavol Pribula, ktorý bol vysvätený za kňaza v tom istom roku ako náš pán farár. K Revúcej ho, okrem iného, viaže aj rok kaplánskej služby, takže pre veriacich to bola milá príležitosť pozdraviť, porozprávať sa i pospomínať s bývalým pánom kaplánom. Medzi sebou sme tiež radi videli nového pána farára z Jelšavy vdp. PaedDr. Mariána Felediho, ktorý bol druhým koncelebrantom svätej omše. Svojmu bývalému pánovi farárovi prišli zablahoželať aj farníci zo Závadky nad Hronom, ktorí svojim spevom a hrou na organe skrášlili liturgiu a dodali jej slávnostný ráz. Ďakujeme Bohu, že nám doprial tieto radostné chvíle a jubilujúcim kňazom vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a darov Ducha Svätého do ďalších rokov kňazskej služby.

Martin Bunda

[Not a valid template]