Archív článkov

Čo vás zaujalo a obohatilo počas Víkendu o povolaniach?

Tu sú názory niektorých z vás:

IMG_2098V našej farnosti sa cez víkend od 27.1 do 29.1  konal Víkend o životných povolaniach, v ktorom všetci prítomní boli povzbudení k modlitbe za svoje povolanie. Na túto tému boli situované aj sv. omše v ktorých kázeň bola zameraná hlavne na problematiku o životných povolaniach, osobný postreh s tohto víkendu je, že máme aj voľbu svojho povolania obetovať a prosiť aby sme sa dali na správnu cestu k svojmu povolaniu. K tomu nás viedli 2 milé sestričky ktoré mali prednášku a 2 kňazi ktorý svojimi slovami povzbudzovali na sv. omšiach. Na povzbudenie sestričky prednášali krátku, ale trefnú prednášku a na to film ktorý sa presne trafil do tejto tematík, zároveň boli v programe zahrnuté ružence pred sv. omšami, aktivity ako pre deti tak i pre dospelých a mládež pre rodiny a manželov.  Bolo to vhodne poňaté a touto cestou sa chcem aj poďakovať rehoľným sestrám a kňazom za skvelý víkend.

Súčasťou víkendu o životných povolaniach bola aj nedeľná sv. omša s homíliou na tuto tému. Pre mňa, ako manželku a matku, bol tento prihovor pripomenutím si svojho poslania, svojej úlohy, so všetkým, čo s tým súvisí. Som pátrovi vďačná za tieto jeho slova.
Okrem toho však vo mne silno zarezonovala myšlienka o podpore dnešnej mládeže  v hľadaní svojho duchovného povolania, čí už cez modlitbu, alebo aj osobnú podporu. Dnes, žiaľ, mnoho mladých ľudí nemá odvahu a oporu vo svojom okolí, aby dali tomuto duchovnému povolaniu šancu. A aj ti, ktorí vykročia na cestu duchovného povolania, sú mnohokrát skúšaní a musia viest ťažký boj, aby vytrvali. Myslím na týchto ľudí vo svojich modlitbách a verím, že slova homílie, ako aj celého víkendu, padli v nasej farnosti na úrodnú pôdu v našich srdciach.

 

Deti mali možnosť zamyslieť sa nad spoluprácou človeka s Bohom.  Diskutovali o dôležitosti spolupráce vo svojich rodinách, v športe a atď. V prezentácii o povolaní mohli vidieť rôznorodosť povolania v úlohe rodičov,  kňazov, rehoľných bratov, sestier, ale aj laikov. Najviac ich zaujal film, v ktorom  sa podľa príkladu sv. Patrika zamýšľali  nad úlohou misionára, ktorý sa obetoval za Írsko, keď odišiel ako biskup hlásať Krista v období  Írskeho pohanstva a  obrátil Írsko od modiel  k Bohu živému a pravému.

 

Víkend o životných povolaniach – to tu ešte nebolo.
Uplynulý víkend bol mimoriadny. V našej revúckej farnosti sme mali možnosť zažiť neobyčajné chvíle s neobyčajnými ľuďmi – s ľuďmi zasvätenými Bohu, s ktorými sme strávili spoločné chvíle pri modlitbe i zábave. Páter Peter, otec špirituál Ján zo seminára a rehoľné sestry Dalmácia s Veronikou sa nám svojou službou, slovom i úsmevom snažili sprostredkovať a priblížiť tému: „Povolanie“. Je to volanie toho, ktorý nás stvoril. Najprv nás Boh povolal k samotnému životu a teraz nás volá k niečomu konkrétnemu. K čomu? S každým z nás má plán, nikto tu nie je len tak náhodou, ale má svoju životnú úlohu, preto je veľmi dôležité, spoznať ju.
Máme rôzne povolania. Môžeme kráčať cestou manželstva, Bohu zasväteného života v kňazskom, rehoľnom či sekulárnom stave, alebo i slobodnom stave zameranom na službu.  Oslovila ma myšlienka, že si máme vybrať povolanie, v ktorom budeme najviac milujúcimi ľuďmi. A preto počúvajme hlas svojho srdca….Boh nás volá….aká bude naša odpoveď? Rozhodnutie a prvý krok si častokrát vyžadujú odvahu. A preto prosme nášho Pána za tých, ktorí sa ešte nerozhodli, aby dokázali rozpoznať svoje povolanie a vykročiť, ale i za tých, ktorí už smelo kráčajú po ceste vybraného povolania, aby na nej vytrvali a prinášali dobrú úrodu.

 

Víkendové stretnutia – bola som v piatok a v sobotu večer, bolo to krásne, ten pocit sa slovami vyjadriť ani nedá , bol to “ najkrajší darček “ k narodeninám, mňa len mrzelo, že na ruženec neprišlo viac ľudí,  také niečo tu bolo asi prvý krát, aspoň ja si nepamätám, že by tu niečo také už bolo, odkedy som ja v Revúcej.

[Not a valid template]