Archív článkov

Nezaradené

Viera mužov

Viera mužov v Cirkvi je veľmi dôležitá. Je iná, ako viera žien a tak, ako v manželskom živote sa žena opiera o svojho muža, ktorý ju chráni a vedie, podobne aj v živote viery Cirkvi doplňuje mužský prvok vieru žien. Pavol hovorí v 1. Kor 11,3: „… chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou každej ženy muž a hlavou Krista Boh.“ Nechcem sa tu zaoberať otázkou kto je komu podriadený, ale z citátu je zrejmé, aké vzťahy sú v Cirkvi a ako sa vzájomne v živote viery ovplyvňujeme a podporujeme. Ak vypadne z tohoto „reťazca“ muž, náboženský život začne mať „divnú“ zoženštilú príchuť a pre mnohých neveriacich, hlavne mužov nie je príťažlivý, ale odpudivý.

Continue reading

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

Image015Pozývame Vás na odpustovú slávnosť Povýšenia Svätého kríža vo filiálnom kostole v Muránskej Zdychave.  V deň slávnosti 14. septembra začneme krížovou cestou o 10:15 hod. po nej bude o 11:00 hod. bude sv. omša v kostole Povýšenia sv. Kríža.

V nedeľu 18. septembra bude krížová cesta o 10:15 hod a sv. omša o 11:00 hod.  Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bude VDp. Jozef Kostolný.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.

Veni Sancte

Pomaly sa blíži začiatok nového školského roku 2011/2012. V tieto dni sa koná v kresťanských chrámoch takzvané Veni Sancte. Je to skrátená forma celého zvolania Veni Sancte Spiritus – Príď Duchu Svätý. Zvolávame Ducha Svätého, ktorý je darcom múdrosti a rozumnosti, ktoré sú veľmi potrebné pri správnom štúdiu.
Continue reading

Odpuštěním prospíváme především sobě

… zaujalo nás …

Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad.

Velkým pokušením je trvat na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům, a pak označit sám sebe za toho, kdo byl jimi uražen a raněn. Odpuštění proto neosvobozuje pouze druhé, ale také nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.

Continue reading

Vitajte na obnovenej web stránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Revúca

Vitajte na obnovenej oficiálnej webstránke Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Revúca. Farnosť Revúca je zasvätená sv. Vavrincovi. Vo farnosti žije 14935 obyvateľov a z toho 5590 rímskokatolíkov. Zároveň má štyri filiálky: Revúčka (Kostol Nanebovzatia Panny Márie), Muránska Zdychava (Kostol Povýšenia sv. Kríža), Mokrá Lúka (Kostol Navštívenia Panny Márie) a Revúcka Lehota (bez katolíckeho kostola). Správcom farnosti je momentálne Mgr. Pavel Bodnár.

Na tejto stránke sa budeme snažiť sprostredkovať vám najaktuálnejšie informácie zo života farnosti. Stránka je v stave „napĺňania“, preto Vás prosíme o trpezlivosť. Veríme, že každým dňom tam nájdete viac osožných a podnetných informácií.

Admin