Archív článkov

Nezaradené

Sede vacante

Benedikt XVI.Milí oltárni bratia, drahí veriaci!

Svätý Otec Benedikt XVI. 11. februára predpoludním o 11.00 hod. na konzistóriu zvolanom na Kongregácii pre kauzy svätých v latinskom jazyku oznámil, že 28. februára 2013 sa zrieka Petrovho úradu.

Pri tejto príležitosti aj Rožňavská diecéza sa pripája k všetkým tým, čo vyjadrujú úprimné vďaky všemohúcemu Bohu za všetky tie milosti a dary, ktorými obdaril jeho, ale aj nás, našu krajinu, náš ľud.

Vyprosujeme Božie požehnanie pre neho, ale aj pre Rímsku cirkev a celú katolícku Cirkev. Odporúčame ho pod ochranu našej nebeskej Matky, Sedembolestnej Panny Márie, Matky Cirkvi, svätých apoštolov Petra a Pavla, ako aj jeho patróna svätého Jozefa.

Vladimír Filo, rožňavský biskup

 

 

Rožňavská diecéza a Novell dohodli spoluprácu pri vybudovaní IT infraštruktúry

Bratislava/Rožňava 16. januára 2013

erb biskupsky urad - text - colorSpoločnosť Novell sa stala výhradným poskytovateľom infraštruktúrneho systému Rožňavskej diecézy, ktorá tento krok urobila po dôkladnom zvážení viacerých možností. Cieľom je zlepšiť aktuálnu komunikáciu nielen v ústredí Biskupského úradu (BÚ), ale najmä medzi centrálou, dekanátmi a farnosťami. Diecéza sa zapojí i do projektu Ecclesia. Ideu podporil i rožňavský biskup Vladimír Filo.

Rožňavské biskupstvo vstúpilo do spolupráce s Novellom a premigrovalo svoju IT infraštruktúru na Novell Open Workgroup Suite (NOWS) a NetIQ Identity Manager (IDM). „Od nástrojov, ktoré sú súčasťou NOWS, očakávame zlepšenie internej a externej komunikácie nielen v rámci ústredia biskupského úradu, ale hlavne medzi ústredím, dekanátmi a farnosťami,“ hovorí kancelár Biskupského úradu v Rožňave Martin Keruľ. Nasadením IDM sa budeme môcť bezproblémovo pripojiť a začať využívať služby projektu Ecclesia, dodáva Keruľ.  Continue reading

Pravidlá dobrého hádania sa.

1. Keď má problém jeden z partnerov,  je to aj problém toho druhého. Musia sa oň zaujímať spolu.

2. Nečakaj, že partner číta myšlienky. Povedz mu jasne, o čo ti ide.

3. Odpovedaj pravdivo a otvorene, čo si o probléme myslíš. Ale dodaj:  „Môžem sa mýliť. Budem o tvojich dôvodoch uvažovať. Dajme si čas na premyslenie.“

4. Chráň sa toho, aby si svojou argumentáciou druhého zarmútil, zosmiešnil a ponížil.

5. Debatujte vždy o jednej konkrétnej veci.

6. Je neprípustné na výčitku odpovedať inou výčitkou. Tiež nie je prípustné reagovať urážlivým mlčaním, alebo zvyšovaním hlasu, krikom. Continue reading

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 20. svetovému dňu chorých 2012

Na spomienku Panny Márie Lurdskej sa v našej farnosti, počas sv. omše, vysluhovala sviatosť pomazania chorých. Okolo 80 veriacich prijalo s vierou  sviatosť chorých. Bolo to potešujúce a povzbudzujúce pre všetkých chorých.

V dnešný deň sa všetkým chorým prihovoril aj Svätý Otec Benedikt XVI. Jeho celé znenie uvádzame:

„Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila (Lk 17, 19)

Drahí bratia a sestry!

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť 11. februára 2012, na spomienku preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, by som chcel opäť potvrdiť svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým, či už sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach alebo sa o nich starajú v rodinách, a tiež starosť a lásku celej Cirkvi voči každému z nich. Veľkodušným a láskyplným prijatím každého ľudského života – no predovšetkým toho slabého a chorého – vyjadruje kresťan dôležitú stránku svojho evanjeliového svedectva, podľa príkladu Krista, ktorý sa skláňal k telesnému a duchovného utrpeniu človeka, aby ho uzdravil. Continue reading

40dní online!

Ide o tretí ročník projektu, ktorý pomáha ľuďom prežiť tradičné pôstne obdobie netradičným spôsobom. Už dvakrát bol realizovaný počas pôstneho obdobia, v roku 2010 vo farnosti Žilina-Solinky, v roku 2011 spolu s farnosťou Kláštor pod Znievom. Stretol sa so záujmom veriacich i neveriacich ľudí. Cez internet môžeme osloviť predovšetkým mladých ľudí, ktorých je potrebné učiť k správnemu využívaniu média – internetu. Počas pôstu môžete na tejto internetovej stránke nájsť každý deň evanjelium so zamyslením, súťažné úlohy a kvízy, piesne a odpovede na otázky. Taktiež detské okienko s maľovankou krížovej cesty a svätý ruženec so zamysleniami. Po registrácii budú sprístupnené všetky aktivity a informácie. Každá aktivita bude ohodnotená bodmi, ktoré každý používateľ uvidí po prihlásení. Continue reading

Hlubší význam adventního věnce

Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout požehnání adventního věnce.

Požehnání adventního věnce

Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá naše vychladlá srdce. Continue reading

V Bratislave čítajú šesť dní nonstop Sväté písmo

V Bratislave veriaci čítajú šesť dní nonstop Sväté písmo. Ide o jedinečné podujatie s názvom Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma, ktoré v hlavnom meste prebieha už po druhýkrát. Pri čítaní sa tento rok v 15-minútových intervaloch vystrieda viac ako 400 čítajúcich, ktorí bez prestávky prečítajú celé Sväté písmo. Continue reading