Archív článkov

Farnosť

Pastiersky list Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, na sviatok Krstu Krista Pána

Rožňavský biskup Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo na sviatok Krstu Pána vydal pre veriacich svojej diecézy pastiersky list, ktorý sa zaoberá problematikou sviatosti krstu. Vysvetľuje v ňom podmienky pre prijatie tejto sviatosti, ako aj záležitosti týkajúce sa rodičov dieťaťa a krstných rodičov. Celý pastiersky list je opretý o vysvetľovanie obradu sviatosti krstu. Môžete si ho prečítať po kliknutí na obrázok biskupského erbu:

 

Celé znenie pastierskeho listu

www.brezno.fara.sk

Kňazské rekolekcie v našej farnosti.

Streda  5.1.2012 bola pre našu farnosť krásnou slávnosťou. V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo, spolu s kňazmi oboch dekanátoch. V homílii poukázal na čítanie z listu sv. apoštola Jána: sme božie deti ak konáme dobre, ak konáme zle, sme deti diabla. Povzbudil nás aby sme konali ako deti Božie. Z evanjelia zdôraznil jednu vetu: Našli sme Mesiáša. Hlavne nás kňazov povzbudil, aby sme našli Mesiáša a odovzdávali ho druhým.

Na záver sv. omše bola adorácia s Eucharistickým požehnaním.

Na farskom úrade sme začali meditáciou, modlitbou a v prednáške nám otec biskup vysvetľoval dôležitosť prípravy na sv. omšu a dôstojnosť liturgického priestoru. Aby sme sväté veci vykonávali sväto.

Novoročné prianie našej farskej rodine.

Aby sa nám lepšie žilo a našej spáse osožilo:
Tri veci sa snaž ovládať: svoje nálady, svoj jazyk, svoje správanie.
Tri veci sa snaž posilňovať: svoju odvahu, svoju láskavosť, svoju vľúdnosť k blížnym.
O tri veci sa usiluj pre seba i pre druhých: zdravie, veselú myseľ, dobrých priateľov.
Troch vecí sa chráň: tvrdosti srdca, precitlivelosti, nevďačnosti.
Tri veci by si mal obdivovať: prírodu, deti a starých ľudí.
Tri veci by si mal rozdávať: almužnu chudobným, útechu trpiacim a pochvalu tým, ktorí si to zaslúžia.

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2011

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutočňuje po sedemnásty raz. Počas svojej 16ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

[Not a valid template]

Continue reading

Pohreb J.E. Mons. Eduarda Kojnoka, rožňavského emeritného biskupa

Zaplnená Katedrála Nanebovzatia Panny Márie sa vo štvrtok 3.11.2011 naposledy rozlúčila s rožňavským emeritným biskupom Mons. Eduardom Kojnokom.

Zádušnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober spolu s apoštolským nunciom Mons. Mariom Giordana, Mons. Vladimírom Filom, rožňavským diecéznym biskupom a biskupmi z ostatných slovenských diecéz. So zosnulým biskupom sa prišli rozlúčiť kňazi rožňavskej diecézy, rehoľníci a rehoľnice a stovky veriacich z farností celej diecézy, ale aj predstavitelia štátnej správy a samosprávy. Continue reading

Ján Blahovský oslávil 60 rokov života

P1000411Pre našu farnosť Revúca, sú tieto dni veľmi krásne a príjemné. Hoci náš nový pán kaplán Janko Blahovský je tu len niekoľko dní, predsa spoločne spolu s ním prežívame jeho 60. narodeniny.  V nedeľu 16.10.2011 krásnu atmosféru vytvoril spevokol Benedictus z Heľpy spolu s veriacimi s Heľpy a Revúcej. V utorok 18.10.2011 v deň narodenín spolu s kňazmi diecézy poďakoval za 60 rokov života.  Pri sv. omši v deň narodenín mu  prišli zaspievať dôchodcovia v krojoch z Heľpy, kde doteraz pôsobil.

Vyprosujeme mu Veľa Božích milosti, zdravia a radosti z kňazského  života.

 

Continue reading