Archív článkov

Aktuality farnosti

Kňazské rekolekcie v našej farnosti.

Streda  5.1.2012 bola pre našu farnosť krásnou slávnosťou. V našej farnosti sa uskutočnili kňazské rekolekcie Rožňavského a Muránskeho dekanátu. Sv. omšu slávil otec biskup Mons. Vladimír Filo, spolu s kňazmi oboch dekanátoch. V homílii poukázal na čítanie z listu sv. apoštola Jána: sme božie deti ak konáme dobre, ak konáme zle, sme deti diabla. Povzbudil nás aby sme konali ako deti Božie. Z evanjelia zdôraznil jednu vetu: Našli sme Mesiáša. Hlavne nás kňazov povzbudil, aby sme našli Mesiáša a odovzdávali ho druhým.

Na záver sv. omše bola adorácia s Eucharistickým požehnaním.

Na farskom úrade sme začali meditáciou, modlitbou a v prednáške nám otec biskup vysvetľoval dôležitosť prípravy na sv. omšu a dôstojnosť liturgického priestoru. Aby sme sväté veci vykonávali sväto.

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2011

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutočňuje po sedemnásty raz. Počas svojej 16ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

[Not a valid template]

Continue reading

Zomrel rožňavský emeritný biskup J.E. Mons. Eduard Kojnok

Plní kresťanskej nádeje Vám oznamujeme, že dnes, 27. októbra 2011, v skorých ranných hodinách, vo veku 78 rokov, si Pán života a smrti povolal rožňavského emeritného biskupa Mons. Eduarda Kojnoka. Kňazskú vysviacku prijal dňa 24. júna 1956, rožňavským diecéznym biskupom sa stal 18. marca 1990, 27.12.2008 Sv. Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie sa úradu a stal sa rožňavským emeritným biskupom. Odporúčame ho do Vašich modlitieb.

 

S otcom biskupom sa rozlúčime:

– pohrebnou svätou omšou 3. novembra 2011 o 09:30 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
– svätou omšou s uložením pozostatkov 3. novembra 2011 o 14:30 hod. v Kostole sv. Mikuláša v Hrnčiarskej Vsi, jeho rodisku.
parte

Ján Blahovský oslávil 60 rokov života

P1000411Pre našu farnosť Revúca, sú tieto dni veľmi krásne a príjemné. Hoci náš nový pán kaplán Janko Blahovský je tu len niekoľko dní, predsa spoločne spolu s ním prežívame jeho 60. narodeniny.  V nedeľu 16.10.2011 krásnu atmosféru vytvoril spevokol Benedictus z Heľpy spolu s veriacimi s Heľpy a Revúcej. V utorok 18.10.2011 v deň narodenín spolu s kňazmi diecézy poďakoval za 60 rokov života.  Pri sv. omši v deň narodenín mu  prišli zaspievať dôchodcovia v krojoch z Heľpy, kde doteraz pôsobil.

Vyprosujeme mu Veľa Božích milosti, zdravia a radosti z kňazského  života.

 

Continue reading

Odpustová slávnosť v Muránskej Zdychave

IMAG0074Patrí k všeobecným javom, že človek zahŕňa zvláštnou pozornosťou všetko to, čo mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má priamy vzťah k nej. Tak pre manžela, či manželku je snubný prsteň čímsi viac, ako kúsok vzácneho kovu, pretože je symbolom vzájomnej lásky a celoživotnej vernosti. Táto všeľudská citlivosť nachádza svoje miesto a osobitné prejavy aj v duchovnom živote človeka – v náboženstve.
Kríž je v kresťanskom ponímaní symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na kríži zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy. Kríž sa stal symbolom kresťanov od prvých čias, aj keď pre pohanov bol iba opovrhnutiahodným nástrojom popravy. Continue reading

Otvorenie nového školského roka škôlky.

SAM_7640Prázdniny skončili, znova sme sa stretli v našej materskej škole Svätej Rodiny. Na všetkých sme sa veľmi tešiliJ. Aj na krik a  plač nových škôlkárov, ktorí sprevádzajú začiatok školského roka v každej materskej škole.  Je to úplne prirodzené. Deti prichádzajú do nového prostredia, kde musia byť bez rodičov a v kolektíve nových ľudí. Školský rok sa u nás začal 5.9.2011 ráno, ako v každej materskej škole, ale  o  10.00 sme  sa stretli v  kostole na bohoslužbe slova a Veni Sancte, vzývaní Ducha Svätého, aby deti i učiteľov a vychovávateľov sprevádzal svojimi radami a pomocou. Celú bohoslužbu viedol nový správca farnosti a taktiež duchovný správca Katolíckej materskej školy Svätej Rodiny, Mgr. Pavel Bodnár.

„Duchu Svätý buď s nami a veď si nás!“

Continue reading

Začiatok školského roka v škôlke.

Oznamujeme rodičom detí,navštevujúcich Katolícku materskú školu Sv. Rodiny, že prevádzka v materskej škole začína v pondelok 5. 9. 2011 od 6.30 hod.

Erika Václaviková, riaditeľka