Archív článkov

Čas strávený s Bohom nikdy nie je márny …

„ Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu … “

Prostredníctvom Božieho slova sa Boh prihovára k nám. Tak tomu bolo aj počas uplynulých dní, ktoré prebiehali v duchu misií, vedených pátrami misionármi. Počas 9 dní sa nám dostalo veľa vzácnych božích chvíľ, múdrych slov, krásnych príhovorov, jemných ale jasných napomenutí, zamyslení, kedy človek žijúci duchovne skutočne pookrial vo svojom vnútri, lebo páter Michal odovzdal nám veriacim veľkú dávku Božej lásky. Jeho slová boli a sú ďalej živé a plné nádeje.

 „To čo tento svet potrebuje je NÁDEJ. Kde je nádej, tam je cesta. Ten, kto má nádej, vidí ďalej, má silu ísť ďalej a my sme povinní ako kresťania niesť toto svetlo nádeje. Dávať nádej, že sa oplatí žiť s Bohom…“ boli jeho slová zo sobotnej večernej misijnej kázne.

Pán Boh chce byť prítomný v našom živote a neprestane sa o to snažiť, nikdy mu nebudeme ľahostajnými. Túžba po Bohu je v ľudskom srdci nezničiteľná. Boh chce, túži pôsobiť v ľudskom srdci. A to je veľká Nádej. Istota Božej lásky. V čom ? V tom, že sme Ním milovaní viac ako kýmkoľvek iným. Zosiela nám denne svoje láskavé požehnanie a prišiel aj v týchto duchovných otcoch. A Boh hľadá človeka iba cez človeka. Preto je veľmi dobré, dôležité vidieť, počúvať čo nám Pán hovorí cez druhých. Verím, že počas týchto misií sa každý z nás stretol akoby sám so sebou, že sa „zastavil čas“, ktorý bol určený na zamyslenie, vedenie Božím duchom, ktorý nám ukazuje čo je dobré a čo  je menej dobré v nás samých, čo máme zanechať a o čo prosiť. Nenahraditeľný čas, ktorý bol  povzbudením, radosťou, načerpaním mnohých milostí a požehnania pre náš život. Verím, že všetci sa stretli s tým Ježišom, ktorý moje, tvoje meno vrezal do dlane svojej ruky a ktorý nás miluje celou silou svojej božskej lásky. Pán Ježiš nás vedie k sebe cez všetko v živote.

„Ako kresťania sme povinní niesť svetu nádej a ducha radosti, ducha lásky…“ zopakoval znova páter Michal. Veľkým vzorom na tejto našej ceste nám môže byť Panna Mária. Mária nás učí viere. Žiť vieru, nádej a lásku – to je podstatné v našom živote.

Prežívame rok viery. Viera je dar. A my tento dar máme. Ďakujme zaňho. A pre tých, ktorí tento dar stratili, alebo ho nemajú, prosme s dôverou. Boh sa dá spoznať každému.

Nech je naša viera živá, zbožná a pravá … Nech z týchto misií vzíde NÁDEJ … žiť s Bohom … ďalej.

Lenka Kubajdová