Archív článkov

Jozef Fričovský

Janko Buc – Buďme muži podľa Jeho srdca

Viem, že je človeku doma medzi štyrmi stenami niekedy otupno. A tak Vám ponúkam niekoľko veľmi dobrých a poučných prednášok, ktoré som našiel na internete, na skrátenie času a možno aj poučenie.

Sviatosť zmierenia pred Vianocami 2019

K príprave na vianočné sviatky neodmysliteľne patrí sviatosť zmierenia. Aj keď sú čítania 3. adventnej nedele plné radostných obrazov a nádeje, základnom adventnej prípravy je ohlasovanie Jána Krstiteľa: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky…“ Pripraviť svoje srdce pre Pánov príchod a hlbokú duchovnú radosť, o ktorej hovorí Izaiáš, nie je možné bez pokánia. Pokánie má svoje vyvrcholenie vo sviatosti zmierenia. Na to, aby som prijal sviatosť zmierenia hodne a s duchovným úžitkom, musím sa na ňu náležite pripraviť.

Sviatosť zmierenia začína doma v tichu a hlbokej modlitbe k Duchu Svätému, aby mi ukázal môj život, ako ho vidí On. Hovoríme tomu spytovanie svedomia. Pri tomto poznávaní svojho vnútra a skúmaní svedomia nám ako pomôcka pomôže Spovedné zrkadlo.

Continue reading