Archív článkov

Erika Václaviková

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca

Veľkonočná sv. spoveď vo farnosti Revúca bude

SOBOTA 31.3.2012

Revúca: od 10:00 hod. – do 12:00 hod. a poobede 14:00 hod. – do 18:00 hod.

Revúčka: od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.

Muránska Zdychava: od 10:00 hod. – do 12:00 hod.

Mokrá Lúka: od 16:00 hod. –  do 16:30 hod.

 

Bože buď milostivý mne hriešnemu …

 

Krížové cesty v našej farnosti.

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, bolo práve dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa, za Petra, Juraja, za Máriu, za Luciu… Umrel i za teba! A preto  sa v pôstnom období v piatok a v nedeľu vydávame  spoločne s ním na Krížovú cestu. Odkladáme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežívame s ním túto cestu.

Aj deti z  Katolíckej MŠ sa v utorok 20.3.2012 zúčastnili vo farskom kostole krížovej cesty spolu s pánom farárom Pavlom Bodnárom.

Nezabudnime si vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.

3.pôstna nedeľa

Nedeľa  je vždy významným dňom , avšak pre našu farnosť mala tretia pôstna  nedeľa osobitý význam. Svojim slovom a prítomnosťou nás prišiel na pozvanie pána farára Pavla  Bodnára povzbudiť  otec dominikán fr. Charbel Peter Hric OP, prior košického konventu. Vo svojej kázni nám láskavo pripomínal dôležitosť modlitby, pôstu a skutkov lásky. Odovzdával nás pod ochranu  a moc Ducha Svätého, ktorý jediný nás môže obdariť darmi potrebnými pre náš každodenný život a  dôverou a odovzdanosťou sa do Božích rúk. Skrze jeho slova nás Pán Boh naplnil pokojom  a odhodlaním robiť pre Neho aj MALÉ  VECI S VEĽKOU LÁSKOU.

Preto dúfame, že nás Pán Boh obdarí milosťou a otec dominikán Charbel navštívi opäť našu farnosť. Pán Boh zaplať

Kresťanská fašiangová veselica

008“ Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti….“ spieva sa v piesni.  Preto ho treba využiť, zabaviť sa, stretnúť sa  s priateľmi.

V sobotu  11.2.2012 sa  vo Vega clube  stretli mladší aj starší z našej farnosti, ktorí sa prišli zabaviť  na Kresťanskej fašiangovej veselici.  Veselicu  otvorili pán Emanuel Goliáš a náš pán farár Pavel Bodnár zvonením na zvonce. Do tanca nám už tradične hrala hudobná skupina Rytmus 60. Pri dobrej zábave, veselom súťažení, tombole, kapustnici i šiškách sme sa pretancovali do skorých ranných hodín.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, sponzorom i Vám, ktorí ste vytvorili príjemné spoločenstvo.

Veselý večer je prospešnejší ako tuba nervového lieku, preto na záver treba dodať, že na takéto podujatia sa vždy oplatí prísť.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

[Not a valid template]

Jasličková pobožnosť a Dobrá novina 2011

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Kolednícka zbierka Dobrá novina sa tento rok uskutočňuje po sedemnásty raz. Počas svojej 16ročnej histórie sa postupne stala najväčšou slovenskou verejnou zbierkou na pomoc v Afrike a zároveň jednou z najväčších dobrovoľníckych akcií na Slovensku.

Tradičnú kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pápežskými misijnými dielami.

[Not a valid template]

Continue reading

Tvorivá dielňa v Katolíckej MŠ Sv. Rodiny

SAM_8655Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, lebo on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Pretože 1. adventná nedeľa je už 27.11., opäť sme sa  po dvoch týždňoch stretli v jedálni našej materskej školy. Deti, rodičia, starí rodičia i všetci práce chtiví si prišli vytvoriť svoj adventný veniec. Continue reading