Archív článkov

Pavel Bodnár

Čo vás zaujalo a obohatilo počas Víkendu o povolaniach?

Tu sú názory niektorých z vás:

IMG_2098V našej farnosti sa cez víkend od 27.1 do 29.1  konal Víkend o životných povolaniach, v ktorom všetci prítomní boli povzbudení k modlitbe za svoje povolanie. Na túto tému boli situované aj sv. omše v ktorých kázeň bola zameraná hlavne na problematiku o životných povolaniach, osobný postreh s tohto víkendu je, že máme aj voľbu svojho povolania obetovať a prosiť aby sme sa dali na správnu cestu k svojmu povolaniu. K tomu nás viedli 2 milé sestričky ktoré mali prednášku a 2 kňazi ktorý svojimi slovami povzbudzovali na sv. omšiach. Na povzbudenie sestričky prednášali krátku, ale trefnú prednášku a na to film ktorý sa presne trafil do tejto tematík, zároveň boli v programe zahrnuté ružence pred sv. omšami, aktivity ako pre deti tak i pre dospelých a mládež pre rodiny a manželov.  Bolo to vhodne poňaté a touto cestou sa chcem aj poďakovať rehoľným sestrám a kňazom za skvelý víkend.

Continue reading

Ekumenické bohoslužby

Nedávno sme prežívali Týždeň modlitieb za jednotu Kresťanov. Tieto naše modlitby chceme zavŕšiť spoločnou Ekumenickou bohoslužbou, tento rok v Evanjelickom kostole v Revúcej v nedeľu 5.2.2012 o 15:00 hod.
Pozývame na spoločné modlitby a stretnutie s veriacimi rôznych vierovyznaní.

Program farského víkendu o povolaniach v Revúcej

Piatok  27.1.2012

16:00- sv. omša v Revúčke s príhovorom O životných povolaniach
16:30- sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša kostol Revúca s príhovorom O životných povolaniach
18:00-  predstavenie tímu pre pastoráciu povolaní, cieľ príchodu a stretnutí
18:30- adorácia – eucharistické požehnanie

 

Sobota 28.1.2012

9:30-  sv. omša kostol Revúca ( pre manželov, rodičov)
10:30-  katechézy v troch skupinách: kostol, fara
–         Deti (do 15 rokov)
–         mládež (nad 15 rokov a dospelí slobodní)
–         dospelí (manželské páry, rodičia, starí rodičia)
14:00-  športové popoludnie pre deti a mládež (šport a súťaže)
16:30-  sv. ruženec, kostol Revúca
17:00-  sv. omša  kostol  Revúca
18:00-  2 poučné filmy:
–        1 pre deti
–        1 pre mládež

 

Nedeľa 29.1.2012

9:00-  sv. omša s príhovorom pre dospelých
11:00-  sv. omša s príhovorom pre deti a mládež a po nej rozlúčka s farnosťou

Víkend o životných povolaniach

Aké je vaše životné povolanie? Viete to? Rozmýšľate čo ďalej v živote? Chcete sa povzbudiť a posilniť v tom svojom povolaní? Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle na víkend o životných povolaniach.

Pastiersky list Mons. Vladimíra Fila, rožňavského biskupa, na sviatok Krstu Krista Pána

Rožňavský biskup Mons. Doc., ICLic., PhLic. Vladimír Filo na sviatok Krstu Pána vydal pre veriacich svojej diecézy pastiersky list, ktorý sa zaoberá problematikou sviatosti krstu. Vysvetľuje v ňom podmienky pre prijatie tejto sviatosti, ako aj záležitosti týkajúce sa rodičov dieťaťa a krstných rodičov. Celý pastiersky list je opretý o vysvetľovanie obradu sviatosti krstu. Môžete si ho prečítať po kliknutí na obrázok biskupského erbu:

 

Celé znenie pastierskeho listu

www.brezno.fara.sk

Odpustová slávnosť v Muránskej Zdychave

IMAG0074Patrí k všeobecným javom, že človek zahŕňa zvláštnou pozornosťou všetko to, čo mu pripomína milovanú osobu, alebo čo má priamy vzťah k nej. Tak pre manžela, či manželku je snubný prsteň čímsi viac, ako kúsok vzácneho kovu, pretože je symbolom vzájomnej lásky a celoživotnej vernosti. Táto všeľudská citlivosť nachádza svoje miesto a osobitné prejavy aj v duchovnom živote človeka – v náboženstve.
Kríž je v kresťanskom ponímaní symbolom najväčšej lásky a s ňou spojenej obety, je spomienkou na osobu Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou na kríži zmieril ľudstvo s Otcom a otvoril nám cestu spásy. Kríž sa stal symbolom kresťanov od prvých čias, aj keď pre pohanov bol iba opovrhnutiahodným nástrojom popravy. Continue reading

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

Image015Pozývame Vás na odpustovú slávnosť Povýšenia Svätého kríža vo filiálnom kostole v Muránskej Zdychave.  V deň slávnosti 14. septembra začneme krížovou cestou o 10:15 hod. po nej bude o 11:00 hod. bude sv. omša v kostole Povýšenia sv. Kríža.

V nedeľu 18. septembra bude krížová cesta o 10:15 hod a sv. omša o 11:00 hod.  Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bude VDp. Jozef Kostolný.

Tešíme sa na spoločné stretnutia.