Archív článkov

3.pôstna nedeľa

Nedeľa  je vždy významným dňom , avšak pre našu farnosť mala tretia pôstna  nedeľa osobitý význam. Svojim slovom a prítomnosťou nás prišiel na pozvanie pána farára Pavla  Bodnára povzbudiť  otec dominikán fr. Charbel Peter Hric OP, prior košického konventu. Vo svojej kázni nám láskavo pripomínal dôležitosť modlitby, pôstu a skutkov lásky. Odovzdával nás pod ochranu  a moc Ducha Svätého, ktorý jediný nás môže obdariť darmi potrebnými pre náš každodenný život a  dôverou a odovzdanosťou sa do Božích rúk. Skrze jeho slova nás Pán Boh naplnil pokojom  a odhodlaním robiť pre Neho aj MALÉ  VECI S VEĽKOU LÁSKOU.

Preto dúfame, že nás Pán Boh obdarí milosťou a otec dominikán Charbel navštívi opäť našu farnosť. Pán Boh zaplať